settings icon
share icon

Rôzne biblické otázky

Existuje taká vec, ako je absolútna pravda / univerzálna pravda?

Kto boli dvanásti (12) učeníci / apoštoli Ježiša Krista?

Čo je to Desať prikázaní?

Dovoľuje Biblia otroctvo?

Musia kresťania poslúchať zákony krajiny?

Prečo sa Židia a Arabi / Moslimovia neznášajú?

Majú domáci miláčikovia / zvieratá svoje nebo? Majú domáci miláčikovia / zvieratá dušu?

Zaznamenáva Biblia smrť apoštolov? Ako zomrel každý z apoštolov?

Prečo si Boh vybral Izrael, aby boli Jeho vyvoleným ľudom?

Dáva Boh vízie ľuďom aj dnes? Mali by veriaci očakávať, že vízie sú súčasťou ich kresťanstva?

Aký je kresťanský názor na parapsychológiu?

Výklad kresťanského sna? Sú naše sny od Boha?

Existujú také veci ako sú votrelci, alebo UFO?

Prečo Boh prikázal Abrahámovi, aby obetoval Izáka?

Čo Biblia chápe pod viazaním a rozväzovaním?

Čo boli krížiacke výpravy?

Čo je to veľké poverenie?

Čo sa stalo v medzizákonnom období?

Mali by kresťanky nosiť šperky alebo make-up?

Kto bol Melchisedek?

Čo to znamená mať osobný vzťah s Bohom?

Mali by kresťania počúvať sekulárnu hudbu?

Aký ma význam to, že bola chrámova opona roztrhnutá keď Ježiš zomrel?

Čo bol Pavlov osteň v tele?

Čo je to Sion? Čo je vrch Sion? Čo znamená biblický Sion?

Čo sa stalo s truhlou zmluvy?

Prečo je dôležitá kresťanská archeológia?

Môže byť kresťan prekliaty? Dovolí Boh prekliatstvo na veriacu osobu?

Kto boli cirkevný otcovia?

Prečo Judáš zradil Ježiša?

Čo znamená, že Ježiš naplnil zákon, ale ho nezrušil?

Mali by sme milovať hriešnika a nenávidieť hriech?

Ktoré sú Pavlove misijné cesty?

Prečo Boh zatvrdil faraónovo srdce?

Kto boli saduceji a kto farizeji?

Ako psychológia spolupracuje s biblickým poradenstvom?

Čo Bibila chápe pod tým „ste bohovia“ v Žalme 82:6 a Ján 10:34?

Sú v Biblii spomenutí nejakí čierni ľudia?

Čo je to deň Päťdesiatnice?

Čo hovorí Biblia o oleji na pomazanie?

Ako môže žena po potrate zažiť uzdravenie a zotavenie?

Čo je archa zmluvy?

Čo je to Skalný dóm?

Prečo Boh vzal Henocha a Eliáša do neba bez toho, aby zomreli?

Prečo Boh poslal zlého ducha, aby trápil kráľa Šaula?

Ako by mali kresťania reagovať na globálnu chudobu a hlad?

Čo je to zlaté pravidlo?

Bol Ján Krstiteľ skutočne reinkarnovaným Eliášom?

Bol Jonáš skutočne prehltnutý veľrybou?

Bolo Judášovi Iškariotskému odpustené / bol zachránený?

Učí Biblia, že život sa začína počatím?

Kto boli Samaritáni?

Kto bola Mária Magdaléna?

Čo je sedem Božích duchov?

Čo je to Kázanie na vrchu?

Je Turínske plátno pravé?

Stigmata - čo to je? Je to biblické?

Kto bol Moloch?

Čo je to sionizmus / kresťanský sionizmus?

Kto bol Baal?

Kto bola Ašera?

Kto je lev z kmeňa Júdu?

Prečo Boh niekedy v Biblii zmenil meno človeka?

Aký je význam slova hosanna na výsostiach?

Aké novoročné predsavzatie by si mal dať kresťan?

Kto bol Dagon v Biblii?

Je spánková paralýza dôsledkom duchovného útoku?

Prečo sa poradie Ježišovho povolávania učeníkov v niektorých evanjeliách líši?

Prečo Ježiš dovolil démonom vstúpiť do stáda ošípaných?

Aký význam má kotva v Biblii?

Kto boli zákonníci, ktorí sa často hádali s Ježišom?Návrat na slovenskú Domovská stránka

Rôzne biblické otázky
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries