settings icon
share icon
Otázka

Kto sú Dávidovi synovia spomínaní v Biblii?

Odpoveď


V Prvej knihe kroník 3:1-9 sú uvedení Dávidovi synovia. Zoznam znie takto:

„Toto boli synovia Dávida, ktorí sa mu narodili v Hebrone: prvorodený Amnón od Jezreelčanky Achinoam, druhý Daniel od Karmelčanky Abigajil, tretí Absolón od Maachy, dcéry gešúrskeho kráľa Talmaja, štvrtý Adonija, syn Chaggít, piaty Šefatja od Abitál, šiesty Jitreám od jeho ženy Egly. Šiesti sa mu narodili v Hebrone, kde vládol sedem rokov a šesť mesiacov; v Jeruzaleme vládol tridsaťtri rokov.

Títo sa mu narodili v Jeruzaleme: Šimea, Šobáb, Nátan, Šalamún, štyria od Batšeby, Ammíelovej dcéry, ďalej Jibchár, Elišama, Elifelet, Nogah, Nefeg, Jafia, Elišama, Eljada a Elifelet, deviati. To všetko boli Dávidovi synovia okrem synov od vedľajších žien. Tamar bola ich sestrou."

Ak tento zoznam rozčleníme, najprv tu máme šesť Dávidových synov narodených v Hebrone: 1) Amnóna, 2) Daniela, 3) Absolóna, 4) Adonija, 5) Šefatja a 6) Jitreám.

Ďalej tu máme trinásť synov, ktorí sa narodili Dávidovi v Jeruzaleme: 7) Šimea, 8) Šobáb, 9) Nátan, 10) Šalamún, 11) Jibchár, 12) Elišama, 13) Elifelet, 14) Nogah, 15) Nefeg, 16) Jafia, 17) Elišama, 18) Eljada a 19) Elifelet.

Okrem devätnástich synov, ktorých mal Dávid od svojich manželiek, bolo niekoľko nemenovaných synov, ktorých Dávid splodil prostredníctvom svojich konkubín. Mal aj dcéru menom Tamar. Ďalší syn menom Jerimót sa spomína v 2. knihe kroník 11:18, hoci nie je jasné, či ide o jedného z vyššie uvedených synov (používa iné meno), alebo o jedného z Dávidových synov prostredníctvom konkubíny.

Dávid mal s Batšebou syna ešte predtým, ako porodila Šalamúna. Tento syn zomrel sedem dní po narodení (2. Samuelova 12:16-23) a je možné, že nie je zahrnutý v tomto zozname. Ak je to tak, Dávidových synov s jeho manželkami by bolo spolu najmenej 20. K tomuto súčtu by sme pripočítali všetkých nemenovaných synov jeho konkubín.

Počas Dávidovho života zomreli najmenej traja jeho synovia. Okrem smrti prvého syna Batšeby zomreli aj jeho synovia Amnon a Absolón. Ďalší syn, Adonija, bol krátko po Dávidovej smrti popravený za pokus o uzurpáciu trónu (1. kniha kráľov 2:25).

Dávidov syn Šalamún sa stal jeho nástupcom a neskôr postavil Pánov chrám, o ktorom Dávid sníval. Nakoniec sa ako Dávidov potomok narodil Ježiš Kristus (Matúš 1:1), čím sa naplnilo proroctvo a kráľovi Dávidovi sa vzdala najväčšia možná pocta.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto sú Dávidovi synovia spomínaní v Biblii?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries