settings icon
share icon
Otázka

Prečo Ježiš dovolil démonom vstúpiť do stáda ošípaných?

Odpoveď


Príbeh o Ježišovom vyhnaní légie démonov do stáda svíň sa nachádza v Matúšovi 8:28-34; Markovi 5:1-20 a Lukášovi 8:26-39. Iba Matúš spomína významnejšieho z dvoch zúčastnených démonov. Démoni boli osoby, ktorých myseľ ovládal zlý duch alebo duchovia. Takéto javy boli obzvlášť výrazné v dňoch Kristovej pozemskej služby, zodpovedajú satanovmu úsiliu pôsobiť proti Božiemu programu. Zároveň nám to umožňuje byť svedkami duchovného boja, do ktorého bol náš Spasiteľ neustále zapojený. Démoni presne vedeli, kto je Ježiš - „Boží Syn" - a boli si vedomí svojej konečnej záhuby (Mt 8, 28 - 29).

Keď Ježiš cestoval v kopcovitom kraji východne od rieky Jordán, skrížila sa mu cesta s mužom, ktorý bol ovládaný démonmi a žil medzi hrobmi. Vďaka fyzickej sile, ktorú démoni tomuto mužovi dali, dokázal zlomiť a zhodiť reťaze, ktorými sa ho ľudia snažili spútať. Keď démoni prosili Ježiša, aby ich pustil do stáda svíň, dovolil im to. Vošli do prasiat, vrhli sa po strmom brehu do jazera a utopili sa. Ježiš tým dal najavo svoju autoritu a zmaril akýkoľvek zlý zámer, ktorý démoni mali.

Prečo démoni prosili, aby mohli vstúpiť do stáda, nie je z rozprávania jasné. Mohlo to byť preto, že nechceli opustiť oblasť, kde sa im darilo robiť medzi ľuďmi neplechu. Možno ich k nečistým zvieratám priťahovala ich vlastná nečistota. Démoni mohli vysloviť túto zvláštnu žiadosť, pretože to bola ich posledná šanca vyhnúť sa uväzneniu v priepasti, mieste, na ktoré sú odsúdení zlí duchovia (Zj 9,1-6). Nech už bol ich dôvod akýkoľvek, z rozprávania je jasné, že démoni mali len malú vlastnú moc a bez Ježišovho dovolenia nemohli nič urobiť. Ako kresťania sa môžeme utešovať vedomím, že sily nepriateľa našich duší sú pod úplnou kontrolou Boha a môžu konať len spôsobom, ktorý On dovolí.

Biblia nám nevysvetľuje Ježišove dôvody, ale prejavenie jeho zvrchovanej moci nad démonmi mohlo byť jedným z dôvodov, prečo ich Ježiš poslal do svíň. Ak boli majiteľmi prasiat Židia, Ježiš ich mohol pokarhať za porušenie Mojžišovho zákona, ktorý Židom zakazuje jesť alebo chovať nečisté zvieratá, ako sú svine (3. Mojžišova 11,7). Ak boli majitelia svíň pohania, možno im chcel Ježiš touto zázračnou udalosťou ukázať zlobu zlých duchov, pod vplyvom ktorých žili, a zároveň im chcel ukázať svoju vlastnú moc a autoritu nad stvorením. V každom prípade boli majitelia takí vydesení z prítomnosti takej duchovnej moci, že nepožadovali náhradu za stratu svojho majetku a prosili Ježiša, aby opustil túto oblasť. Ľudia boli v úžase, ale bez pokánia - nechceli už viac Ježiša Krista. To svedčí o tvrdosti ich sŕdc a o ich túžbe zostať v hriechu. Na druhej strane uzdravený démonik prejavil pravú vieru a pokánie zmeneného srdca a prosil, aby mu dovolili nasledovať Ježiša. Možno práve tento neprehliadnuteľný rozdiel medzi spaseným a nespaseným bol pre učeníkov a všetkých, ktorí boli svedkami tejto udalosti, poučením. Ježiš poslal uzdraveného muža preč a dal mu poverenie, ktoré s radosťou splnil: „Choď domov k svojim a porozprávaj im, čo všetko ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval" (Mk 5, 17 - 20).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo Ježiš dovolil démonom vstúpiť do stáda ošípaných?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries