settings icon
share icon
Otázka

Čo je Melchisedekovo kňazstvo?

Odpoveď


V biblickom kresťanstve je Melchisedekovo kňazstvo úrad, ktorý sa vzťahuje len na Krista. Melchisedek je predstavený v 1. Mojžišovej 14:18 a je opísaný ako kráľ Salemu a „Boží kňaz". Abram (neskôr Abrahám) ponúka Melchizedechovi desiatok a je požehnaný. Meno Melchisedek je spojením hebrejských slov „kráľ" a „spravodlivý", čo z Melchisedeka robí spravodlivého, kráľovského kňaza.

V Matúšovom evanjeliu 22 Ježiš diskutuje s farizejmi. V 44. verši Ježiš cituje Žalm 110:1 a uvádza, že Mesiáš je Dávidov „pán" v tomto verši. V tom istom žalme sa spomína aj Melchisedek: „Hospodin prisahal a neoľutuje: ,Ty si kňaz naveky na spôsob Melchisedeka'" (Žalm 110:4). Mesiáš, Dávidov pán, teda dostal Melchisedekovo kňazstvo. Melchisedek je teda predobrazom Krista - niektorí komentátori tvrdia, že Melchisedekovo zjavenie sa Abrahámovi bolo vlastne christofániou, raným zjavením Ježiša Krista.

Veľká časť 6. a 7. kapitoly Listu Hebrejom je venovaná vysvetleniu, prečo je Ježišovo melchsizedekovské kňazstvo nadradené Áronovmu. V Hebrejom 7:23-24 sa naznačuje, že Ježiš má svoj kňazský úrad naveky, pričom sa používa grécke slovo, ktoré naznačuje niečo, čo sa nedá odovzdať alebo zmeniť. Hebrejom 7:26 nazýva tohto kňaza „vznešeným" a bezhriešnym. Zo všetkých týchto dôvodov jedine Kristus môže plniť úrad Melchisedekovho kňazstva (Hebrejom 6:20).

Mormonizmus zastáva iný, nebiblický názor na Melchisedekovo kňazstvo. Podľa mormónskeho učenia úrad Melchisedekovho kňazstva zanikol, až kým nebol znovu zavedený prostredníctvom služby Josepha Smitha (Nauka a zmluvy 107:1-5). Mormonizmus učí, že muži môžu byť vysvätení do tohto kňazstva prostredníctvom úradov, ako je apoštol, patriarcha alebo starší. Odvolávanie sa na Melchisedeka a v menšej miere na Árona používa mormonizmus na to, aby si prisvojil kňazskú autoritu pre svoje úrady.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je Melchisedekovo kňazstvo?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries