settings icon
share icon
Otázka

Je vzkriesenie mŕtvych možné aj dnes?

Odpoveď


Okrem samotného Ježiša, ktorý vstal z mŕtvych, Biblia zaznamenáva deväť ďalších prípadov, keď ľudia vstali z mŕtvych (1. kniha kráľov 17:22; 2. kniha kráľov 4:33-36; 13:21; Matúš 27:52; Lukáš 7:11-17; 8:40-56; Ján 11:43-44; Skutky 9:40-41; 20:9-12). Je zrejmé, že oživiť niekoho z mŕtvych nie je mimo Božej moci ani dnes: „Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky" (Hebrejom 13:8). Keďže Boh je stále schopný vzkriesiť mŕtvych, áno, vzkriesenie mŕtvych je možné aj dnes.

Oveľa závažnejšou otázkou je, či sa vzkriesenie mŕtvych skutočne deje aj dnes. Niektorí členovia hnutia Viera v Slovo tvrdia, že vzkriesili mŕtvych, ale hodnoverné dôkazy nikdy nepredložili. Mnohé očividne nebiblické učenia v rámci hnutia Viera slova vyvolávajú vážne pochybnosti o oprávnenosti akéhokoľvek ich zázraku. Niektorí praktizujúci voodoo a čarodejníctva tiež tvrdia, že vzkriesili ľudí z mŕtvych. Hoci sú satanove zázraky možné (2. Tesaloničanom 2:9), zdá sa nepravdepodobné, že by satan mal moc kriesiť mŕtvych.

Ak by bol človek, ktorý bol oficiálne vyhlásený za mŕtveho, vzkriesený späť k životu, bol by to úžasný zázrak. Ak by bol človek vzkriesený z mŕtvych v Kristovom mene, určite by to každého presvedčilo, aby prijal Ježiša ako Spasiteľa. Je to tak? Omyl. Ježiš sa práve touto otázkou zaoberal v Lukášovi 16:30-31: „Ale on povedal: ‚Nie, otec Abrahám. Ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať.‘ Odpovedal mu: ‚Ak neposlúchajú Mojžiša a Prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych.‘" Prečo sa vzkriesenie z mŕtvych dnes pravdepodobne nevyskytuje? Úžasné zázraky nie sú tým, čo vedie ľudí k skutočnej viere. Ak človek odmieta Božie slovo, žiadny zázrak ho nepresvedčí, aby činil pokánie a prijal Ježiša Krista ako Spasiteľa. Jediné, čo by zázrak spôsobil, by bolo, že by sa ľudia dožadovali ďalších zázrakov (Matúš 12:39; Ján 6:26).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je vzkriesenie mŕtvych možné aj dnes?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries