settings icon
share icon
Otázka

Čo je archa zmluvy?

Odpoveď


Boh prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša uzavrel zmluvu (podmienenú zmluvu) so synmi Izraela. Sľúbil im a ich deťom dobro na celé generácie, ak budú poslúchať jeho a jeho zákony; vždy však varoval pred zúfalstvom, trestom a rozptýlením, ak nebudú poslúchať. Na znak svojej zmluvy dal Izraelitom podľa vlastného návrhu zhotoviť schránku, do ktorej vložil kamenné dosky s desiatimi prikázaniami. Táto schránka alebo truhlica sa nazývala „archa“ a bola vyrobená z akáciového dreva pokrytého zlatom. Archa mala byť umiestnená vo vnútornej svätyni stánku na púšti a nakoniec v chráme, keď bol postavený v Jeruzaleme. Táto truhlica je známa ako Archa zmluvy.

Skutočný význam Archy zmluvy spočíval v tom, čo sa odohrávalo v súvislosti s poklopom truhlice, známym ako „zľutovnica“. Pojem „zľutovnica“ pochádza z hebrejského slova, ktoré znamená „prikryť, zmierniť, upokojiť, očistiť, zrušiť alebo vykonať zmierenie“. Práve tu vstupoval veľkňaz len raz za rok (3. Mojžišova 16) do Svätyne svätých, kde bola uložená archa, a odpykával si svoje hriechy a hriechy Izraelitov. Kňaz kropil krvou obetovaného zvieraťa zľutovnicu, aby zmiernil Boží hnev a zlosť za hriechy spáchané v minulosti. Bolo to jediné miesto na svete, kde sa toto zmierenie mohlo uskutočniť.

Zľutovnica na arche bola symbolickou predzvesťou konečnej obety za všetky hriechy - Kristovej krvi vyliatej na kríži na odpustenie hriechov. Apoštol Pavol, bývalý farizej, ktorý poznal Starý zákon, tento koncept dobre poznal, keď v Liste Rimanom 3:24-25 písal o Kristovi ako o našej prikrývke za hriech: „Ospravedlňovaní sú zadarmo, jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery.“ Tak ako v Starej zmluve bolo len jedno miesto na zmierenie hriechov - zľutovnica na arche zmluvy, tak aj v Novej zmluve a v súčasnosti je len jedno miesto na zmierenie - kríž Ježiša Krista. Ako kresťania už nehľadíme na archu, ale na samotného Pána Ježiša ako na zmierenie a vykúpenie za naše hriechy.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je archa zmluvy?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries