settings icon
share icon
Otázka

Môže byť kresťan prekliaty? Dovolí Boh prekliatstvo na veriacu osobu?

Odpoveď


Biblia nám hovorí: „Ako vrabec poletuje a lastovička obletuje, kliatba bez príčiny sa nesplní.“ (Príslovie 26:2). Toto znamená, že hlúpe kliatby nemajú žiaden vplyv. Boh nedovolí, aby Jeho deti boli prekliate. Boh je zvrchovaný. A nikto nemá moc prekliať niekoho, koho Boh chce požehnať. Jedine Boh rozhoduje o tom.

„Kliatby“ sú v Biblii vždy opísané negatívne. 5. Mojžišova 18:10-11 porovnáva tých čo sa bavia kúzelníctvom s tými čo praktikuju iné veci ktoré sú „ohavné pred Hospodinom“, ako čo je obetovanie, čarodejníctvo, hádanie, vyvolávanie mŕtvych. Micheáš 5:12 hovorí že: „vyhubím tvoje tesané modly aj posvätné stĺpy z tvojho stredu. A nebudeš sa už klaňať dielu svojich rúk.“ Zjavenie 18 opisuje kúzelníctvo ako niečo čo bude používať Antikrist v jeho „veľkom meste Babylon“ (verše 21-24). V posledných časoch podvod bude taký silný, že i vyvolení by boli podvedení ak by ich nechránil Boh (Matúš 24:24). Ale Boh zničí Satana, Antikrista a všetkých ktorí ich nasleduju (Zjavenie 19-20).

Kresťan je znovuzrodená osoba v Ježišovi Kristovi (2. Korinťanom 5:17), a my sme v prítomnosti Ducha Svätého ktorý je v nás a ktorý nás ochraňuje (Rimanom 8:11). Nemusíme sa trápiť o tom, že nás môže niekto prekliať. Vudu, čarodejníctvo a ostatné kliatby nemaju moc nad nami, pretože prichádzaju od Satana a my vieme, že „väčší je Ten, ktorý je vo vás [Kristus], ako ten, čo je vo svete [Satan].“ (1. Jánova 4:4). Boh zvíťazil nad ním a môžeme oslavovať Boha bez strachu (Ján 8:36). „Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť? Hospodin mi je pevnosťou žitia, koho sa mám ľakať?“ (Žalm 27:1).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Môže byť kresťan prekliaty? Dovolí Boh prekliatstvo na veriacu osobu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries