settings icon
share icon
Otázka

Kto bol Moloch?

Odpoveď


Tak ako v mnohých iných starovekých dejinách, ani v prípade uctievania Molocha nie je presný pôvod jasný. Predpokladá sa, že pojem Moloch má pôvod vo fénickom mlk, čo označovalo druh obety, ktorá sa prinášala na potvrdenie alebo ospravedlnenie sľubu. Melekh je hebrejský výraz pre „kráľa“. Pre Izraelitov bolo bežné spájať mená pohanských bohov so samohláskami v hebrejskom slove pre hanbu: „bosheth“. Tak sa z bohyne plodnosti a vojny Astarte stala Aštoret. Kombináciou mlk, melekh a bosheth vzniká „Molech“, čo by sa dalo vyložiť ako „zosobnený vládca hanebných obetí“. Písalo sa aj ako Milcom, Milkim, Malik a Molech. Aštoret bola jeho družkou a rituálna prostitúcia sa považovala za dôležitú formu uctievania.

Feničania boli voľne združená skupina ľudí, ktorá obývala Kanaán (dnešný Libanon, Sýriu a Izrael) v období 1550 - 300 pred Kr. Okrem sexuálnych rituálov patrilo k uctievaniu Molocha aj obetovanie detí alebo „prechod detí cez oheň“. Predpokladá sa, že modlami Molocha boli obrovské kovové sochy muža s býčou hlavou. Každý obraz mal v bruchu otvor a prípadne vystreté predlaktia, ktoré tvorili akúsi rampu k otvoru. V soche alebo okolo nej sa zapaľoval oheň. Deti sa vkladali do náručia sochy alebo do otvoru. Keď manželia obetovali svoje prvorodené dieťa, verili, že Moloch zabezpečí rodine a budúcim deťom finančnú prosperitu.

Uctievanie Molocha sa neobmedzovalo len na Kanaán. Na monolitoch v severnej Afrike je vyryté „mlk“ - často písané „mlk'mr“ a „mlk'dm“, čo môže znamenať „obetovanie baránka“ a „obetovanie človeka“. V severnej Afrike bol Moloch premenovaný na „Kronos“. Kronos sa presťahoval do gréckeho Kartága a jeho mytológia sa rozrástla o to, že sa stal Titánom a Diovým otcom. Moloch sa spája s Baalom a niekedy sa s ním stotožňuje, hoci slovo ba'al sa používalo aj na označenie akéhokoľvek boha alebo vládcu.

V 1. Mojžišovej 12 Abrahám nasledoval Božiu výzvu, aby sa presťahoval do Kanaánu. Hoci v Abrahámovom rodnom Ure neboli ľudské obete bežné, v jeho novej krajine boli dobre zavedené. Boh neskôr požiadal Abraháma, aby priniesol Izáka ako obeť (1. Mojžišova 22:2). Potom sa však Boh odlíšil od bohov, ako bol Moloch. Na rozdiel od domorodých kanaánskych bohov sa Abrahámov Boh hnusil ľudským obetiam. Boh prikázal Izáka ušetriť a poskytol barana, ktorý mal Izáka nahradiť (1. Mojžišova 22:13). Boh použil túto udalosť ako ilustráciu toho, ako neskôr poskytne svojho vlastného Syna, aby zaujal naše miesto.

Viac ako päťsto rokov po Abrahámovi vyviedol Jozue Izraelitov z púšte, aby zdedili zasľúbenú zem. Boh vedel, že Izraeliti sú nezrelí a ľahko sa odpútajú od uctievania jediného pravého Boha (2. Mojžišova 32). Ešte predtým, ako Izraeliti vstúpili do Kanaánu, ich Boh varoval, aby sa nezúčastňovali na uctievaní Molocha (3. Mojžišova 18:21), a opakovane im povedal, aby zničili kultúry, ktoré uctievali Molocha. Izraeliti nedbali na Božie varovania. Namiesto toho začlenili uctievanie Molocha do svojich vlastných tradícií. Dokonca aj najmúdrejší kráľ Šalamún sa nechal ovplyvniť týmto kultom a vybudoval miesta uctievania Molocha a iných bohov (1. kniha kráľov 11:1-8). K uctievaniu Molocha dochádzalo na „výšinách“ (1. kniha kráľov 12:31), ako aj v úzkej rokline za Jeruzalemom, ktorá sa nazývala Hinnomské údolie (2. kniha kráľov 23:10).

Napriek občasným snahám zbožných kráľov, nebolo uctievanie Molocha zrušené až do babylonského zajatia Izraelitov. (Hoci babylonské náboženstvo bolo panteistické a vyznačovalo sa astrológiou a veštením, nezahŕňalo ľudské obete). Rozptýlením Izraelitov do veľkej pohanskej civilizácie sa im nejakým spôsobom podarilo konečne očistiť od ich falošných bohov. Keď sa Židia vrátili do svojej krajiny, znovu sa zasvätili Bohu a Hinnomské údolie sa zmenilo na miesto, kde sa pálili odpadky a telá popravených zločincov. Ježiš použil obraz tohto miesta - večne horiaceho ohňa, ktorý pohlcuje nespočetné množstvo ľudských obetí - na opis pekla, kde budú tí, ktorí odmietajú Boha, horieť naveky (Matúš 10:28).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto bol Moloch?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries