settings icon
share icon
Otázka

Aký ma význam to, že bola chrámova opona roztrhnutá keď Ježiš zomrel?

Odpoveď


Počas Ježišovho života, chrám v Jeruzaleme bol stredobodom náboženského života Židov. Chrám bol miesto kde sa prinášali obeťe a kde sa oslavoval Boh podľa Mojžišovho zákona. Židom 9:1-9 hovorí, že chrámová opona delila Svätyňu svätých – pozemské miesto kde prebýva Boh – a zvyšok chrámu kde prebýva človek. Toto znamenalo to, že človek je oddelený od Boha skrze hriech (Izaiáš 59:1-2). Iba veľkňaz mohol vstúpiť raz za rok do Svätyne svätých (2. Mojžišova 30:10; Židom 9:7) do prítomnosti Božej, aby priniesol obeť pre zmierenie celého Izraela. (3. Mojžišova 16).

Šalamúnov chrám bol vysoký 30 lakťov (1. Kráľov 6:2), ale Herodes dal ho zvýšiť na 40 lakťov, na základe písania Jozefusa – Židovského historika z prvého storočia. Nevieme presne aký bol pomer lakťov a metrov, ale je to asi okolo 20 metrov. Jozefus hovorí aj o chrámovej opone a hovorí, že bola hrubá asi 10cm a ani dva kone zaviazané jeden za jeden kraj druhý za druhý ju nemohli roztrhnúť. 2. Mojžišova hovorí, že táto opona bola urobená y modrého, purpurového a šarlátového materiálu a z jemnej bielizne.

Veľkosť a hrúbka tejto opony iba zveličuju dej ktorý sa odohral počas Ježišovej smrti. „A Ježiš znovu zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. A hľa, chrámová opona roztrhla sa na dvoje, od vrchu až do spodku.“ (Matúš 27:50-51a).

Takže čo môžeme uzavrieť na základe tohto? Čo to znamená dnes pre nás? Nado všetko, roztrhaná chrámová opona v chvíli keď Ježiš zomrel symbolizuje Jeho obeť, preliatie Jeho krvy ktorá je dostatočná pre naše zmierenie. Znamená to, že je prístup do Svätyne svätých otvorený pre všetkych ľudí pre všetky časi, pre Židov a pohanov.

Keď sa chrámova opona roztrhla, Boh vystúpil z toho mesta a nikdy viacej nebude prebývať v chráme vystavanom ľudskými rukami (Skutky 17:24). Boh skončil s tym chrámom a tým náboženský systémom a Jeruzalem a chrám boli spustošení (zničili ho Rimania) v 70. roku tak ako Ježiš prorokoval u Lukáša 13:35. Kým koľvek chrám stal tak predstavoval pokračovanie Starého zákona. Židom 9:8-9 hovorí o novej dobe ktorá prišla s Novým zákonom (Židom 8:13).

Na určitý si spôsob, opona symbolizuje Krista ako jedinú cestu k Otcovi (Ján 14:6). To poukazuje fakt, že veľkňaz mal vstúpiť do Svätyne svätých cez oponu. Teraz je Ježiš Kristus náš veľkňaz a v Jeho ukončenej práci my máme zmierenie s Bohom a máme lepšieho veľkňaza. Teraz môžeme vstúpiť do Svätyne svätých skrze neho. Židom 10:19-20 hovorí: „Keďže teda, bratia, máme dôveru, že vojdeme do svätyne skrze krv Ježišovu touto novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez vlastné telo;“. Tu vidíme obraz Ježišovho tela, ktoré bolo roztrhané za nás, tak ako čo On roztrhal oponu pre nás.

Opona bola roztrhaná od vrchu k spodu ako je to vysvetlené v liste Židom. Chrám bol iba tieňom budúcich vecí a oni všetky poukazuju na Ježiša. On bol opona pri vchode do Svätyne svätých a skrze Jeho smrť veriaci maju otvorení prístup k Bohu.

Opona bola pripomienka, že hriešne človečenstvo nie je schopné stáť v Božej prítomnosti. Fakt, že obeť bola prinášaná každý rok a tiež nespočítateľné obete boli prinášane počas roka len poukazuju na to, že hriech nemohol byť zmierený iba obeťou zvieraťa. Ježiš Kristus skrze svoju smrť odstránil všetky prekážky medzi človekom a Bohom a teraz mu môžeme voľne pristupovať (Židom 4:14-16).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký ma význam to, že bola chrámova opona roztrhnutá keď Ježiš zomrel?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries