settings icon
share icon
Otázka

Bol Ján Krstiteľ skutočne reinkarnovaným Eliášom?

Odpoveď


Matúš 11:7-14 hovorí: „Zatiaľ čo odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Alebo čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, ba viac ako proroka. Toto je ten, o ktorom je napísané: Hľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla, ktorý pripraví cestu pred tebou. Amen, hovorím vám: Medzi narodenými zo ženy nepovstal nikto väčší ako Ján Krstiteľ. Ale aj ten najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako on. Od dní Jána Krstiteľa až doteraz nebeské kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Veď všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána. A ak to chcete prijať: On je Eliáš, ktorý má prísť.“ Ježiš tu cituje z Malachiáša 3:1, kde sa posol javí ako prorocká postava, ktorá sa má zjaviť. Podľa Malachiáša 4:5 je týmto poslom „prorok Eliáš“, ktorého Ježiš identifikuje ako Jána Krstiteľa. Znamená to, že Ján Krstiteľ bol reinkarnovaný Eliáš? Vôbec nie.

Po prvé, pôvodní Ježišovi poslucháči (a pôvodní Matúšovi čitatelia) by nikdy nepredpokladali, že Ježišove slová sa týkajú reinkarnácie. Okrem toho Eliáš nezomrel; bol vzatý do neba vo víchrici, keď sa viezol na ohnivom voze (2. kniha kráľov 2:11). Argumentácia v prospech Eliášovej reinkarnácie (alebo vzkriesenia) prehliada pointu. Ak niečo, proroctvo o Eliášovi, ktorý „príde“, by sa vnímalo ako Eliášov fyzický návrat na zem z neba.

Po druhé, Biblia celkom jasne hovorí, že Ján Krstiteľ sa nazýva „Eliáš“, pretože prišiel „v Eliášovom duchu a v jeho sile“ (Lukáš 1:17), nie preto, že by bol Eliášom v doslovnom zmysle. Ján Krstiteľ je novozmluvný predchodca, ktorý ukazuje cestu k príchodu Pána, rovnako ako Eliáš plnil túto úlohu v Starej zmluve (a v budúcnosti by mohol opäť plniť - pozri Zjavenie 11).

Po tretie, sám Eliáš sa objavuje spolu s Mojžišom pri Ježišovom premenení po smrti Jána Krstiteľa. To by sa nestalo, keby Eliáš zmenil svoju identitu na identitu Jána (Matúš 17:11-12).

Po štvrté, Marek 6:14-16 a 8:28 ukazujú, že ľudia aj Herodes rozlišovali medzi Jánom Krstiteľom a Eliášom.

Napokon dôkaz, že tento Ján Krstiteľ nebol prevteleným Eliášom, pochádza od samotného Jána. V prvej kapitole evanjelia apoštola Jána sa Ján Krstiteľ označuje za posla z Izaiáša 40:3, a nie za Eliáša z Malachiáša 3:1. Ján Krstiteľ ide dokonca tak ďaleko, že výslovne popiera, že by bol Eliášom (Ján 1,19-23).

Ján urobil pre Ježiša to, čo mal Eliáš urobiť pre príchod Pána, ale nebol reinkarnovaným Eliášom. Ježiš označil Jána Krstiteľa za Eliáša, kým Ján Krstiteľ toto označenie odmietol. Ako môžeme tieto dve učenia zosúladiť? V Ježišovej identifikácii Jána Krstiteľa je kľúčová veta, ktorú nesmieme prehliadnuť. Hovorí: „Ak ste ochotní to prijať, je to Eliáš.“ Inými slovami, identifikácia Jána Krstiteľa ako Eliáša nebola podmienená tým, že je skutočným Eliášom, ale tým, ako ľudia reagujú na jeho úlohu. Pre tých, ktorí boli ochotní uveriť v Ježiša, Ján Krstiteľ fungoval ako Eliáš, pretože uverili v Ježiša ako Pána. Pre náboženských vodcov, ktorí Ježiša odmietali, Ján Krstiteľ túto funkciu neplnil.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Bol Ján Krstiteľ skutočne reinkarnovaným Eliášom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries