settings icon
share icon
Otázka

Aký význam má kotva v Biblii?

Odpoveď


Kotvy sú námorné zariadenia, ktoré zabezpečujú stabilitu lodí počas prudkých búrok a chránia ich pred zmietaním na mori. V priebehu histórie slúžili kotvy námorníkom ako veľmi potrebné zariadenie. V Biblii sa kotva používa ako symbol našej nádeje v Ježiša, ktorý nám dáva stabilitu a pevnosť v živote. V dávnych dobách sa kotva používala v umeleckých dielach a rytinách ako symbol kresťanstva. Kotvy sa objavujú v rímskych katakombách na hroboch kresťanov a znázorňujú pevnú nádej kresťanov vo večný život.

Slovo kotva sa spomína len v Novom zákone. V niektorých pasážach sa vzťahuje na doslovnú kotvu, ale v iných sa používa ako metafora. Kotva sa spomína v rozprávaní o Pavlovej ceste do Ríma počas silnej búrky a následného stroskotania lode (Sk 27, 13. 17. 29 - 30. 40). Aj o Ježišovi a jeho učeníkoch sa hovorí, že zakotvili svoju loď v Genezarete (Mk 6, 53).

Biblia používa kotvu v prenesenom význame, aby znázornila nádej, ktorú máme ako kotvu našej duše: „A pretože Boh chcel dedičom prisľúbenia presvedčivo dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia, zaručil sa prísahou, aby sme v týchto dvoch nezmeniteľných veciach, v ktorých Boh nemôže klamať, mali silné povzbudenie my, čo sme našli útočisko v tom, že sa budeme verne pridŕžať ponúkanej nádeje. Máme ju ako istú a pevnú kotvu duše, ktorá siaha až dovnútra, za oponu, kde za nás vošiel Ježiš ako predchodca, keď sa stal veľkňazom naveky na spôsob Melchisedeka" (Hebr 6, 17 - 20). Podľa Komentára k poznaniu Biblie námorníci často prenášali kotvu v menšom člne ďalej od lode, kde ju mohli zhodiť (Victor, 1983, s. 797), a to je dobrý obraz Ježiša, nášho predchodcu, ktorý vstúpil do neba a zabezpečil našu nádej. Namiesto kotvy, ktorá siaha do mora, kotva kresťana siaha do neba, kde sa Ježiš za nás neustále prihovára (Hebr 6, 20; Rim 8, 34). Sme ukotvení vo Svätyni svätých.

Podľa listu Hebrejom 6,19 je kotvou našej duše nádej na Božie dedičstvo v Kristovi. Na rozdiel od definície nádeje založenej na pocitoch a pochybnostiach, ktorá je bežná v našom svete, nádej kresťana je "istá a pevná kotva". Naša nádej je "istá a pevná", pretože je založená na Ježišovi a Božích zasľúbeniach. Naša nádej nás ukotvuje počas búrlivých období života. Dostali sme kotvu pre dušu, trvalú nádej "istú a pevnú". Všetko ostatné je pominuteľné a mení sa, ale Ježiš zostáva ten istý (Hebr 13,8).

Keď búrky života zaplavia kresťana strachom, obavami alebo pochybnosťami, môže sa držať Božích zasľúbení a nájsť stabilitu v spáse, ktorú mu poskytol Ježiš. Bez ohľadu na to, čo sa stane, Božie zasľúbenia zostávajú. Nechce, aby sa jeho deti nechali unášať na vlnách; chce, aby boli upevnené na bezpečnom mieste. Tak ako kotva podopiera loď, aby ju chránila pred unášaním na mori, tak aj naša nádej v Ježiša nás udržiava na pevnom mieste a v bezpečí počas ťažkých, neistých a často bolestivých búrok života.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký význam má kotva v Biblii?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries