settings icon
share icon
Otázka

Prečo Judáš zradil Ježiša?

Odpoveď


Ikeď nemôžeme si byť istý prečo Judáš zradil Ježiša, môžeme si byť istý v určité veci. Po prvé, ikeď Judáš bol zvolený medzi dvanástich (Ján 6:64), predsa každý zápis z Písma poukazuje na to, že neveril že Ježiš je Boh. Pravdepodobne ani nebol predsvedčený, že Ježiš je Mesiáš. Ostatní učeníci Ježiša oslovovali „Pane“ ale Judáš nikdy nepoužil toto meno pre Ježiša, ale ho volal „Rabi“ čo predstavuje Ježiša ako učiteľa a nič iné. Častokrát sa stalo, že učeníci preukázali veľký pokrok vo viere a oddanosti (Ján 6:68; 11:16), Judáš to ale nikdy nepreukázal. Jeho nedostatok viery v Ježiša je základným problémom a dôvodom pre všetko čo sme napočítali. A to platí i pre nás. Ak nepoznáme Ježiša ako vteleného Boha, a ako niekoho kto môže odpustiť naše hriechy – a z čoho pochádza spasenie – tak sa zapletieme do iných problémov ktoré nás navedú na mýlne vnímanie Boha.

Po druhé, Judáš nielen že nemal vieru v Krista, ale nemal ani osobný vzťah s nim. Keď synoptické evanjeliá napočituju učeníkov, tak sú učeníci napočitovaný z malímy výmenami (Matúš 10:2-4; Marek 3:16-19; Lukáš 6:14-16). Poradie ktorým sú napočitovaný sa považuje za poradie podľa toho aký boli blízky z Ježišom. Ikeď existujú rozdieli, ale Peter a bratia Jakub a Ján sú vždy napočitovaní ako prvý a to poukazuje na ich blízky vzťah z Ježišom. Judáš je vždy posledný lebo nemal žiadny vzťah s Ježišom. A jediné zapísané rozhovory Ježiša a Judáša sú tie keď Ježiš pokarhal Judáša skrze jeho chamtivosť (Ján 12:1-8), keď Júdáš zradil Ježiša (Matúš 26:25) a samé zrádzanie (Lukáš 22:48).

Po tretie, Judáš bol natoľko chamtivý, že zradil Ježiša aj učeníkov, ako čo vidíme u Jána 12:5-6. Pravdepodobne nasledoval Ježiša iba preto, lebo videl možnosť zhrnúť peniaze v takom veľkom množstve ľudí. Sám fakt, že bol zadĺžený za peniaze môže poukázať ne jeho lásku k peniazom (Ján 13:29).

Tiež ako i ostatní ľudia i on veril, že Mesiáš má zrušit rímsku nadvládu a má prevzať vládu nad Izraelom. Možno že nasledoval Ježiša iba preto lebo očakával nejakú politickú moc keď sa toto stane. Chcel byť vo vládnucej časti spoločnosti po revolúciji. Skôr ako čo Judáš zradil Ježiša, sám Ježiš povedal že zomrie a nezapočne vzburu proti rimanom. Tak ako čo rozmýšľali farizeji tak rovnako uvažoval aj Judáš – ak nezruší rímsku nadvládu tak iste to nie je Mesiáš.

Existuje niekoľko starozákonných veršov ktoré hovoria o zrade; niektoré konkretnejšie ako iné a podávame dva:

„Aj blízky priateľ môj, ktorému som dôveroval, ktorý jedával môj chlieb, pozdvihol pätu proti mne.“ (Žalm 41:10; vyplnenie tohoto verša je u Matúša 26:14,, 48-49). Tiež: „Povedal som im: Ak sa vám pozdáva, dajte mi moju mzdu tridsať strieborných. Vtedy mi povedal Hospodin: Hoď ju do pokladnice! Znamenitá mzda, ktorou ma ocenili! Vzal som tridsať strieborných a hodil ich v dome Hospodinovom do pokladnice.“ (Zachariáš 11:12-13; vyplnenie tohoto verša je u Matúša 27:3-5). Tieto proroctvá znamenajú, že Boh vedel o zrade a planoval že zrada bude časť Ježišovej smrti.

Ale ak Boh vedel že Judáš zradí Ježiša tak mal on výberô otázka zniea či je Judáš potom aj vobec zodpovedný pre svoj údiel? Pre mnohých je ťažké pochopilť podstatu „slobodnej vôle“ a Božie predvedenie všetkého čo sa stane; je to najmä kôli nášmu ohraničenému chápaniu lineárneho času. Ak vidíme Boha ako niekoho kto existuje mimo času, lebo On stvoril všetko skôr ako čo čas začal, tak potom môžeme pochopiť že Boh každú chvíľu vidí ako prítomnosť. My čas chápeme lineárne – vidíme čas ako priamku a pohybujeme sa z jedneho bodu do druhého a pametáme sa minulosti v ktorej sme boli ale nevidíme budúcnosť ku ktorej ideme. Ale preto že Boh je stvoriteľom všetkého a samim tým aj času, On nie je na tej priamke ale je von z priamky. Možno nám pomôže predstaviť si čase (vo vzťahu s Bohom) tak, ako keby čas bol kruh a Boh je stredom toho kruhu – rovnako vzdialený od každého bodu.

V každom prípade, Judáš mal možnosť zvoliť si ako sa rozhodne – aspoň do bodu kde hovorí, že „Satan vstúpil do neho“ (Ján 13:27) a Božie predzvedenie (Ján 13:10, 18, 21) v žiadnom prípade neprekazilo Judášovi aby sa slobodne rozhodol. Ale naopak, to čo sa Judáš rozhodol to bolo prítomnosť a Ježiš zdôraznil, že je zodpovedný pre svoje rozhodnutie. „Ako sedeli za stolom a jedli, povedal Ježiš: Veru, hovorím vám, že jeden z vás, ktorý stoluje so mnou, ma zradí.“ (Marek 14:18). Všimnite si, že Ježiš samú Judášovu prítomnosť ocharakterizoval ako zradu. A ďalej Ježiš hovorí: „Syn človeka síce ide, ako je napísané o Ňom; ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka. Lepšie by bolo tomu človeku, keby sa nebol narodil.“ (Marek 14:21). Satan tiež má zodpovednosť pre tento skutok ako čo hovorí Ján 13:26-27. Ale Boh vo svojej múdrosti vymanipuloval Satanovu vzburu pre osoh človečenstva. Satan pomohol aby Ježiš zomrel na kríži a tam bol porazený hriech a smrť a Boží dar je spasenie pre všetkých ktorí príjmu Ježiša ako Spasiteľa.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo Judáš zradil Ježiša?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries