settings icon
share icon
Otázka

Kto boli Kereťania v Biblii?

Odpoveď


V Starom zákone sa Kereťania spomínajú desaťkrát.

Na základe verša 1. Samuelova 30:14: „Robili sme vpády do južnej oblasti Kereťanov, do južnej oblasti Judska i do južnej oblasti Kalébovcov a vypálili sme Ciklag." sa zdá, že Kereťania sú iným názvom pre Filištíncov. Mohlo by to byť aj tak, že Kereťania boli podskupinou Filištíncov alebo národom úzko spojeným s Filištíncami. Ezechiel 25:16 a Sofoniáš 2:5 uvádzajú rovnaké spojenie.

Ostatné zmienky o Kereťanoch sú spojené s kráľom Dávidom. Boli to ľudia z okolitých krajín, ktorí boli verní Dávidovi, a ten mal oddiely vojakov/žoldnierov, ktorí boli zrejme organizovaní podľa národností. Napríklad v 2. Samuelovej 15:18 sa píše: „Všetci služobníci kráčali vedľa kráľa. Všetci Kereťania, všetci Peleťania a Gatčania v počte šesťsto mužov, ktorí prišli k nemu z Gatu, pochodovali pred kráľom.".

Keretejci boli teda definovanou skupinou v rámci Filištíncov alebo úzko s nimi spojenou. Starý zákon nemá v úmysle povedať, že všetci Kereťania boli verní Dávidovi, ale že existovali Kereťania, ktorí mu boli verní. Okrem toho Starý zákon jednoducho neposkytuje žiadne ďalšie informácie o Kereťanoch.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto boli Kereťania v Biblii?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries