settings icon
share icon
Otázka

Čo Bibila chápe pod tým „ste bohovia“ v Žalme 82:6 a Ján 10:34?

Odpoveď


Začnime s tým, že sa pozrieme na Žalm 82 – žalm ktorý Ježiš cituje u Jána 10:34. Hebrejské slovo „bohovia“ v Žalme 82:6 je Elohim. To sa vzťahuje na jedného opravdového Boha, ale má aj iné konotácie. Žalm 82:1 hovorí: „Boh stojí v zhromaždení bohov, uprostred bohov vynáša súd.“ Je jasné, že v nasledovných troch veršoch slovo „bohovia“ sa používa pre sudcov a iných ľudí ktorý sú v pozícii vlasti. Pomenovanie človeka sudcu „bohom“ poukazuje na tri veci: 1. On má autoritu nad ostatnými ľuďmi; 2. Moc ktorú má je moc ktorej sa treba báť; 3. Jeho moc pochádza od Boha, ktorý bude súdiť celú zem (verš 8).

Toto použitie slova „boh“ pre človeka je zriedkave, ale dá sa najsť aj v inych častiach Starého zákona. Napríklad, keď Boh poslal Mojžiša pred faraóna povedal: „Hospodin riekol Mojžišovi: Hľa, urobím ťa bohom pre faraóna a tvoj brat Áron ti bude prorokom.“ (2. Mojžišova 7:1). Toto znamená, že Mojžiš ako Boží posol hovoril slovo Božie a tak bol Boží predstaviteľ pred faraónom. Hebrejské slovo „Elohim“ je preložené ako „sudca“ v 2. Mojžišovej 21:6 a 22:8, 9 a 28.

Podstata 82. Žalmu je v tom, že sudcovia musia súdiť spravodlivo, pretože jedného dňa budú stáť pred Sudcom. Verše 6 a 7 upozorňujú ľudských sudcov že aj oni budú súdení: „Povedal som: Bohovia ste, všetci ste synovia Najvyššieho, ale umriete ako ľudia a padnete ako hociktoré knieža.“ Tento oddiel hovorý, že Boh postavil ľudí na pozície, kde sú ako bohovia medzi ľudmi. Ale musia si zapamätať, lebo reprezentuju Boha v tomto svete, že sú smrteľní a že jedného dňa budú zodpovedať pred Bohom ako konali a súdili.

Teraz sa pozrime na oddiel kde Ježiš používa tieto verše. Ježiš len čo povedal, že je Syn Boží (Ján 10:25-30). Neveriaci Židia obvinili Ježiša pre rúhanie sa Bohu (verš 33). A potom Ježiš cituje Žalm 82:6 a pripomína Židov, že zákon sa vzťahuje na obyčajného človeka a predsa ho nazýva „bohom“. Ježišova podstata je toto: obviňujete ma za rúhanie sa Bohu, lebo som seba nazval „Synom Božím“; a vaše písma tak nazývaju sudcov. Ak tí ktorí sú zvolení aby boli sudcovia tu na zemi sa môžu považovať „bohmi“ tako o koľko viacej sa môže považovať Ten, ktorého Boh vyvolil a poslal (verše 34-36)?

Z druhej strany máme hada ktorý oklamal Evu v Edenskéj záhrade. Jeho výrok „ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh;“ (1. Mojžišova 3:5) bola polu pravda. Ich oči boli otvorené (verš 7), ale sa nestali ako Boh. Stal sa celkom opak – stratili autoritu namiesto toho aby ju získali. Satan oklamal Evu s tým, že jej povedal, že bude ako Boh a tak ju odviedol do hriechu. Ježiš podporoval svoje tvrdenie že je Syn Boží na základe Písma – ľudia, ktorý majú vplyv sú považovaní ako bohovia; a Mesiáš je osoba ktorá má vplyv. Človek nie je „boh“, alebo „malí boh“. Mi nie sme bohovia. Boh je Boh a my ktorí poznáme Krista sme jeho deti.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo Bibila chápe pod tým „ste bohovia“ v Žalme 82:6 a Ján 10:34?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries