settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená slovo „aleluja"?

Odpoveď


Slovo aleluja je najznámejšie v kontexte „Chóru Aleluja" z Händelovho Mesiáša. Aleluja je hebrejské slovo, ktoré znamená „chváľte YAH (Jahveho)". Aleluja sa ako transliterácia objavuje štyrikrát v Zjavení 19:1-6 - vo Ekumenickom preklade má podobu „haleluja". V modernom jazyku aleluja aj haleluja znamenajú „chváľte Pána", čo je fráza, ktorá sa v angličtine vyskytuje viac ako päťdesiatkrát v Starom zákone a raz v Novom zákone.

Slovo aleluja v 19. kapitole Zjavenia sa používa v nebi, kde sa pred trónom zhromaždil veľký zástup ľudí v bezprostrednej prítomnosti samotného Boha. Je to Baránkova svadobná večera. Boží nepriatelia boli porazení a evanjelium zvíťazilo. Pri oslave víťazstva celé nebo vzdáva chválu, pieseň vďaky prednášajú všetky sväté bytosti zjednotené. Dôvodom tohto slávneho výlevu chvály je Božie spravodlivé víťazstvo nad jeho nepriateľmi (Zjavenie 19:1-3), jeho zvrchovanosť (verše 4-6) a jeho večné spoločenstvo s jeho ľudom (verš 7). Zvuk vyliatia chvály a uctievania je taký ohromujúci, že apoštol Ján ho môže opísať len ako „akoby hlas veľkého zástupu, ako hukot množstva vôd, a ako dunenie mohutných hromov" (verš 6).

Radosť Božieho ľudu na svadobnej hostine Ženícha (Krista) a nevesty (Cirkvi) je taká veľká, že jediné slovo, ktoré ju vyjadruje, je aleluja. Händelova verzia veľkého chóru v nebi, akokoľvek je táto hudba nádherná, je len slabou predobrazom veľkoleposti, ktorú vyjadrí nebeský chór, keď budeme spievať: "Aleluja, lebo Pán Boh všemohúci kraľuje!"

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená slovo „aleluja"?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries