settings icon
share icon
Otázka

Má spln mesiaca v Biblii nejaký význam?

Odpoveď


Mesiac je jedným z „veľkých svetiel", ktoré Boh stvoril v štvrtý deň stvorenia (1. Mojžišova 1:14-18). Tieto veľké svetlá mali ľudstvu pomôcť označiť plynutie času a otáčanie Zeme. Staroveké kultúry zakladali svoje ročné obdobia a dokonca aj oslavy na fázach Mesiaca. V poslednom čase sme veľa počuli o „krvavých mesiacoch" ako o znamení, že sa blíži Ježišov návrat, ale má spln mesiaca nejaký biblický význam?

Splny sa v Písme spomínajú na niekoľkých miestach, ale nie spôsobom, ktorý by mal nejaký osobitný význam. Novmesiace označovali začiatok mesiacov v hebrejskom kalendári založenom na Mesiaci a tiež znamenali, kedy mali Izraeliti priniesť obety Pánovi (4. Mojžišova 10:10; 28:11). Žalm 81:3 naráža na slávnosti, ktoré sa konali „pri jeho splne". Prorok Joel predpovedal, že pred príchodom veľkého a strašného Pánovho dňa sa „slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv" (Joel 3:4; porov. Zjvavenie 6:12). Izaiáš 30:26 hovorí o neprirodzene jasnom Mesiaci, ktorý zohrá úlohu, keď príde Pánov deň.

Ľudia majú tendenciu uctievať všetko, čo sa zdá byť väčšie ako my, a uctievanie Mesiaca (alebo bohyne Mesiaca) bolo historickým problémom. Boh nás pred tým varoval v 5. Mojžišovej 4:19: „Pri pohľade na nebesia uvidíš slnko, mesiac a hviezdy, teda celý nebeský zástup, nedaj sa zviesť, neklaňaj sa im a neslúž veciam, ktoré Hospodin, tvoj Boh, dal všetkým národom pod celým nebom." Niektoré kultúry pripisovali Slnku a Mesiacu božské vlastnosti, stavali im oltáre a uctievali ich. Mesiac je však Božím stvorením, rovnako ako zem, a nie je hodný uctievania ani chvály. Keď obraciame svoju pozornosť od Stvoriteľa k stvoreniu, dopúšťame sa modloslužby (Rimanom 1:25).

Dôležitou duchovnou pravdou, ktorú sa môžeme naučiť od splnu, je, že akokoľvek jasný a krásny sa zdá byť spln, nemá svoj vlastný lesk. Jeho svetlo závisí výlučne od Slnka. Bez Slnka je Mesiac len kusom tmavej skaly. Podobne ani my ľudia nemáme vlastné svetlo. Boli sme stvorení na Boží obraz, aby sme odrážali jeho lesk a slávu (1. Mojžišova 1:27). Keď sa obrátime tvárou k majestátu Všemohúceho Boha, keď sa mu odovzdáme a hľadáme ho celým srdcom, odrážame jeho slávu (Matúš 5:14). Boli sme stvorení, aby sme boli odrazom Jeho svetla na tomto svete (Ján 1:4-5). Keď žiarime v Božej sláve, nemáme byť uctievaní, ako nie je uctievaný Mesiac. Máme ukazovať ľuďom na Ježiša tým, že sa zaväzujeme odrážať Jeho svetlo (Ján 8:12).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Má spln mesiaca v Biblii nejaký význam?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries