settings icon
share icon
Otázka

Aký je účel Mojžišovho zákona?

Odpoveď


Mojžišov zákon bol daný osobitne izraelskému národu (2. Mojžišova 19; 3. Mojžišova 26:46; Rimanom 9:4). Pozostával z troch častí: Desatora, nariadení a systému uctievania, ktorý zahŕňal kňazstvo, stánok, obety a sviatky (2. Mojžišova 20-40; 3. Mojžišova 1-7; 23). Cieľom Mojžišovho zákona bolo dosiahnuť nasledujúce ciele:

(1) Odhaliť izraelskému národu svätý charakter večného Boha (3. Mojžišova 19:2; 20:7-8).

(2) Oddelil izraelský národ od všetkých ostatných národov (2. Mojžišova 19:5).

(3) Odhaliť hriešnosť človeka (porov. Galaťanom 3:19). Hoci bol Zákon dobrý a svätý (Rimanom 7:12), neposkytol izraelskému národu spásu. „Pretože zo skutkov Zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek. Veď zo Zákona pochádza poznanie hriechu" (Rimanom 3:20; porov. Skutky 13:38-39).

(4) Poskytnúť odpustenie prostredníctvom obety/obetných darov (3. Mojžišova 1-7) pre ľudí, ktorí verili v Pána v izraelskom národe.

(5) Poskytnúť spôsob uctievania pre spoločenstvo veriacich prostredníctvom výročných sviatkov (3. Mojžišova 23).

(6) Poskytnúť Božie vedenie pre fyzické a duchovné zdravie národa (2. Mojžišova 21-23; 5. Mojžišova 6:4-19; Žalm 119:97-104).

(7) Odhaľ ľudstvu, že nikto nemôže dodržiavať Zákon, ale každý nedosahuje Boží štandard svätosti. Toto uvedomenie nás núti spoliehať sa na Božie milosrdenstvo a milosť. Keď prišiel Kristus, naplnil Zákon a svojou smrťou zaplatil trest za jeho porušenie (Galaťanom 3:24; Rimanom 10:4). Vierou v Neho sa veriacemu pripočítava samotná Kristova spravodlivosť.

Účel Mojžišovho zákona vyvoláva tieto otázky: „Dôveruješ sám sebe, že budeš stále dodržiavať všetkých desať prikázaní (čo nemôžeš)?" ALEBO „Rozhodli ste sa prijať Ježiša za svojho Spasiteľa a uvedomujete si, že On za vás splnil všetky prikázania po celý čas, dokonca zaplatil za vás trest za ich porušenie?" Voľba je na vás.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký je účel Mojžišovho zákona?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries