settings icon
share icon
Otázka

Čo je to chrámová daň?

Odpoveď


Chrámová daň sa vyžadovala od židovských mužov starších ako 20 rokov a peniaze sa používali na údržbu chrámu. V 2. Mojžišovej 30:13-16 Boh povedal Mojžišovi, aby túto daň vyberal pri sčítaní ľudu na púšti. V 2. knihe kráľov 12:5-17 a Nehemiášovi 10:32-33 sa zdá, že chrámová daň sa platila každoročne, nielen počas sčítania ľudu. Táto daň vo výške pol šekla nebola veľká suma peňazí, ale približne sa rovnala dvojdňovému platu. Podľa traktátu Šekalim v Talmude sa chrámová daň vyberala počas jedného z týchto židovských sviatkov: Pesach, Letnice alebo Stánky.

Chrámová daň sa spomína aj v Novom zákone v Matúšovi 17:24-27, keď bol Peter konfrontovaný náboženskými vodcami, ktorí vyberali daň. Vodcovia sa Petra opýtali: „A či váš učiteľ neplatí chrámovú daň?" Peter im odpovedal: „Ale áno". Vodcovia sa možno snažili dokázať Ježišovu nelojálnosť voči chrámu alebo jeho porušenie Zákona. Peter potvrdil, že Ježiš naozaj platil chrámovú daň. Keď Peter vošiel do domu, kde bol Ježiš, Pán sa ho spýtal: „Od koho vyberajú pozemskí králi clo alebo daň — od svojich synov, alebo od cudzích?" Peter odpovedal, že králi vyberajú od iných, pretože ich deti sú oslobodené od dane. Ježiš chcel povedať, že keďže chrám je domom jeho Otca, Ježiš je oslobodený. Prečo by mal Boží Syn platiť daň svojmu vlastnému Otcovi?

Hoci Ježiš ako Boží Syn a jeho učeníci boli oslobodení od platenia chrámovej dane, platili ju, aby nepohoršili židovských predstaviteľov (Matúš 17:27). Ježiš potom dáva Petrovi pokyn, aby nahodil udicu, čo by viedlo k úlovku. Keď Peter otvoril ústa ryby, našiel mincu, ktorá bola zhodou okolností správnou sumou chrámovej dane pre neho a Ježiša.

Ježiš použil otázku o chrámovej dani na poučenie. Kresťania sú slobodní, ale niekedy sa musia vzdať svojich práv, aby zachovali svoje svedectvo a nespôsobili iným pohoršenie. Skutočná sloboda neslúži sebe, ale druhým (pozri Galaťanom 5:13).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to chrámová daň?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries