settings icon
share icon
Otázka

Prečo sa v Biblii kladie taký dôraz na právo na prvorodenstvo?

Odpoveď


V Biblii sa zdôrazňuje právo prvorodeného syna, pretože sa ním ctili práva alebo výsady prvorodeného syna rodiny. Po smrti otca alebo v jeho neprítomnosti prvorodený syn prevzal otcovu autoritu a povinnosti. Biblia však tiež ukazuje, že otec mohol zrušiť právo prvorodeného a odovzdať ho mladšiemu synovi. Dobrým príkladom je prípad Jákoba a jeho dvanástich synov. Rúben bol najstarší, ale prvorodenstvo pripadlo Jozefovým synom. Aj vtedy Jákob požehnal mladšiemu synovi Efraimovi viac ako staršiemu Manassesovi (1. Mojžišova 37:19-22; 1. Mojžišova 49:1-4; 1. Mojžišova 49:22-26).

Okrem toho, že príjemca prvorodeného práva prevzal vedúcu úlohu v rodine, zdedil aj dvojnásobok toho, čo dostali ostatní synovia. V prípadoch, keď manžel mohol mať viac ako jednu manželku, prvorodenstvo vždy pripadlo prvorodenému synovi otca a nemohlo byť udelené synovi obľúbenej manželky bez náležitého odôvodnenia (5. Mojžišova 21:15-17) alebo ak matka prvorodeného syna bola konkubína alebo otrokyňa (1. Mojžišova 21:9-13; Sudcov 11:1-2).

Prvorodené právo kráľovského syna zahŕňalo aj jeho nástupníctvo na trón (2. kniha kronik 21:1-3). Judský kráľ Rechabeám porušil túto tradíciu tým, že prvorodenstvo odovzdal svojmu obľúbenému synovi Abiášovi. Aby sa však vyhol problémom so staršími synmi, kráľ ich vyplatil (2. kniha kroník 11:18-23).

Ako novozmluvní kresťania máme zdedené „prvorodené právo" prostredníctvom Ježiša Krista ako prvorodeného Božieho Syna (Rimanom 8:29; Kolosanom 1:15; Zjavenie 1:5). Ako jednorodený Boží Syn dostal Ježiš kráľovstvo od svojho Otca a je Pánom všetkého (Skutky 2:36; Filipanom 2:9-11; Zjavenie 19:16). Kristus sľubuje, že sa s nami podelí o svoje kráľovstvo a dedičstvo (Rimanom 4:13; Galaťanom 3:29; Efezanom 1:18; Hebrejom 11:16).

Kresťania sú varovaní, aby nenapodobňovali Ezaua, ktorý sa z popudu vzdal svojho prvorodeného práva za misku guláša (Hebrejom 12:16-17; 1. Mojžišova 25:19-34). Kvôli svojej nerozumnosti Ezau stratil svoje prvorodenstvo a požehnanie svojho otca (1. Mojžišova 27). Poučenie pre nás je, aby sme si vážili to, čo je sväté. Nikdy by sme nemali zahodiť to, čo je dôležité, zbožné alebo čestné, kvôli dočasnému potešeniu.

Máme sa sústrediť na Ježiša, ustanoveného dediča všetkého (Hebrejom 1:2; Žalm 2:7-8; Matúš 28:18). A my sme vďaka jeho milosti a viere v neho považovaní za spoludedičov (Rimanom 8:17; Galaťanom 3:29; Títovi 3:7).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo sa v Biblii kladie taký dôraz na právo na prvorodenstvo?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries