settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená, že Židia sú vyvoleným Božím národom?

Odpoveď


Božie slovo potvrdzuje, že Židia sú vyvoleným Božím národom: „Ty si ľud svätý Pánovi, svojmu Bohu. Pán, tvoj Boh, si ťa vyvolil zo všetkých národov na zemi, aby si bol jeho ľudom, jeho drahocenným vlastníctvom" (5. Mojžišova 7:6). Boh od večnosti vedel, že sa bude musieť narodiť do ľudského rodu, aby nás zachránil z duchovne mŕtveho stavu, v ktorom sme sa nachádzali (Efezanom 1-2; 1. Mojžišova 3). Boh od začiatku plánoval, že sa narodí do veľmi malého národa alebo rasy ľudí nazývanej Židia. Starý zákon rozpráva príbeh o tom, ako sa Boh pustil do stvorenia, rozlišovania a zachovania tejto rasy.

Konečným cieľom Božej voľby Židov ako vyvoleného národa bolo zrodenie Mesiáša, Ježiša Krista, ktorý bude Spasiteľom sveta. Ježiš musel pochádzať z nejakého národa alebo ľudu a Boh si vybral Izrael. Boh prvýkrát prisľúbil Spasiteľa/Mesiáša po tom, ako Adam a Eva zhrešili (1. Mojžišova 3). Neskôr Boh upresnil, že Mesiáš bude pochádzať z rodu Abraháma, Izáka a Jakuba (1. Mojžišova 12). Ešte neskôr zúžil Mesiášov pôvod na Dávidov rod (2. Samuelova 7). Izraelský ľud si bol počas celej svojej histórie vedomý svojho „vyvoleného" postavenia pred Bohom (pozri 1. kniha kráľov 3:8; 8:53; Žalm 105:43; Izaiáš 43:4; 65:9 a Amos 3:2). Skutočnosť, že Boh má pre Izrael večnú budúcnosť, je zrejmá z toho, že päť šestín Biblie sa ich priamo alebo nepriamo týka - Ježiš je ústrednou postavou, ktorá spojila Židov a pohanov (Efezanom 2:14).

Skutočnosť, že Židia sú vyvoleným Božím národom, znamená, že sa na nich kladú vysoké nároky. Od tých, ktorým je veľa dané, sa veľa vyžaduje (Lukáš 12:48), alebo ako povedal Boh prostredníctvom jedného proroka: „Iba vás som poznal zo všetkých rodov zeme, preto vás potrescem za všetky vaše previnenia" (Amos 3:2).

K povinnostiam Izraela patrilo zachovávať a chrániť Zákon (Jozue 22:5); byť „kráľovstvom kňazov, svätým národom" (2. Mojžišova 19:6); a byť Pánovi „slávou môjho mena, mojím cieľom, mojou ozdobou" (Jeremiáš 13:11). Ich vysoké povolanie pochádza priamo od Boha, ktorý si ich vyvolil zo všetkých národov zeme.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená, že Židia sú vyvoleným Božím národom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries