settings icon
share icon
Otázka

Kto boli zákonníci, ktorí sa často hádali s Ježišom?

Odpoveď


V starovekom Izraeli boli zákonníci vzdelaní muži, ktorých úlohou bolo študovať Zákon, prepisovať ho a písať k nemu komentáre. Boli tiež najímaní pri príležitostiach, keď vznikla potreba písomného dokumentu alebo keď bol potrebný výklad nejakého právneho bodu. Ezdráš, „zákonníkom, skúseným v Mojžišovom zákone", bol pisárom (Ezd 7,6).

Pisári brali svoju prácu uchovávania Písma veľmi vážne; prepisovali a kopírovali Bibliu veľmi starostlivo, dokonca počítali písmená a medzery, aby sa uistili, že každá kópia je správna. Židovským pisárom môžeme ďakovať za zachovanie starozákonnej časti Biblie.

Židia boli čoraz viac známi ako „ľudia knihy", pretože verne študovali Písmo, najmä Zákon a jeho dodržiavanie. V novozákonnej dobe sa zákonníci často spájali so sektou farizejov, hoci nie všetci farizeji boli zákonníci (pozri Mt 5, 20; 12, 38). Boli učiteľmi ľudu (Mk 1,22) a vykladačmi Zákona. V spoločenstve sa tešili veľkej úcte pre svoje vedomosti, oddanosť a vonkajší vzhľad dodržiavania Zákona.

Zákonníci však prekročili rámec výkladu Písma a k tomu, čo povedal Boh, pridali mnohé ľudské tradície. Stali sa profesionálmi v písaní litery Zákona, pričom ignorovali jeho ducha. Situácia sa zhoršila natoľko, že predpisy a tradície, ktoré zákonníci pridali k Zákonu, sa považovali za dôležitejšie ako samotný Zákon. To viedlo k mnohým konfrontáciám medzi Ježišom a farizejmi a zákonníkmi. Na začiatku Kázania na vrchu Ježiš šokoval svojich poslucháčov vyhlásením, že spravodlivosť zákonníkov nestačí na to, aby sa niekto dostal do neba (Mt 5, 20). Veľká časť Ježišovho kázania sa potom zaoberala tým, čo ľudí učili (zákonníci) a čo v skutočnosti chce Boh (Mt 5,21-48). Ku koncu svojho pôsobenia Ježiš zákonníkov dôkladne odsúdil za ich pokrytectvo (Matúš 23). Poznali Zákon a učili ho aj ostatných, ale nedodržiavali ho.

Pôvodný cieľ zákonníkov bol vážny - poznať a zachovávať Zákon a povzbudzovať ostatných, aby ho zachovávali. Veci sa však zvrtli, keď ľudské tradície zatienili Božie slovo a predstieranie svätosti nahradilo život v skutočnej zbožnosti. Zákonníci, ktorých deklarovaným cieľom bolo zachovávať Slovo, ho v skutočnosti zničili tradíciami, ktoré odovzdávali (Mk 7,13).

Ako sa veci dostali tak ďaleko od kurzu? Pravdepodobne preto, že Židia po prežití stáročí prenasledovania a zotročenia pyšne lipli na dodržiavaní Zákona a na tom, že ich označuje za vyvolený Boží ľud. Židia v Ježišovej dobe mali určite postoj nadradenosti (Jn 7, 49), proti ktorému sa Ježiš postavil (Mt 9, 12). Väčším problémom bolo, že zákonníci boli v srdci pokrytci. Viac sa zaujímali o to, aby sa ľuďom zdali dobrí, ako o to, aby sa páčili Bohu. Nakoniec to boli tí istí zákonníci, ktorí sa podieľali na tom, že Ježiša zatkli a ukrižovali (Matúš 26:57; Marek 15:1; Lukáš 22:1-2). Z pokrytectva zákonníkov sa môže každý kresťan poučiť, že Boh chce viac než len vonkajšie prejavy spravodlivosti. Chce vnútornú zmenu srdca, ktoré sa neustále poddáva v láske a poslušnosti Kristovi.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto boli zákonníci, ktorí sa často hádali s Ježišom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries