settings icon
share icon
Otázka

Kto boli Nethinim?

Odpoveď


Nethinim znamená „obetovaní" alebo „vyčlenení". Nethinim bola skupina služobníkov, ktorí mali za úlohu pomáhať Léviovcom pri službe v chráme. Nethanim vykonávali podradné práce potrebné pri prevádzke chrámu, napríklad rezanie dreva a nosenie vody. Vo väčšine prekladov Biblie sa o tejto skupine hovorí ako o „chrámových služobníkoch". V starších prekladoch sa toto slovo prekladá ako „Nethinim".

Presný pôvod Nethinim je trochu nejasný. V Ezdrášovi 8:20 sa Nethinim spomínajú ako skupina, ktorú Dávid vyčlenil na pomoc Léviovcom. Niektorí teoretici predpokladajú, že Nethinim pochádzali od Madiánčanov; po tom, ako Izrael porazil Madiánčanov v boji, Boh povedal Mojžišovi, aby vybral určitých „zajatcov a po jednom z päťdesiatich býkov, oslov a oviec, zo všetkého dobytka, a dáš to Léviovcom, strážcom Hospodinovho príbytku" (4. Mojžišova 31:30). Túto skupinu neskôr rozšírili Gibeónčania, ktorých Jozue zotročil po tom, ako ho oklamali a uzavreli s nimi zmluvu. V Jozue 9:26-27 sa píše: „On urobil to, že ich (Gibeónčanov) vytrhol z rúk Izraelitov a nepobil ich. Jozua ich v ten deň urobil drevorubačmi a nosičmi vody pre pospolitosť a pre Hospodinov oltár dodnes, a to na mieste, ktoré si vyberie Hospodin." Nech už bol ich pôvod akýkoľvek, zdá sa, že Nethinim sa nakoniec stali rôznorodou skupinou.

Nethinim sa spomínajú v 1. knihe kroník, Ezdrášovi a Nehemiášovi v súvislosti s návratom Židov z exilu. Chrámovým sluhom poskytol kráľ Artaxerxes rovnakú ochranu pred daňami ako kňazom, Léviovcom, hudobníkom, vrátnikom a iným pracovníkom v chráme (Ezdráš 7:24). Títo sluhovia sa tiež podieľali na obnove múru a vykonávali opravy v oblasti, kde bývali (Nehemiáš 3:26). V Nehemiášovi 10:28-29 sú Nethinim zaradení medzi tých, ktorí sľúbili nasledovať Boha. V Nehemiášovi 11:21 sa píše: „Chrámoví nevoľníci bývali na Ófele; Cicha a Gišpa boli nadradenými chrámovým nevoľníkom."

Nethinim sa v Novom zákone nespomínajú. Väčšina bádateľov sa domnieva, že Nethinim boli začlenení do všeobecnej židovskej populácie alebo boli prípadne asimilovaní v rámci Levitského kmeňa. Niektorí talmudskí autori hovorili o Nethinim s opovrhnutím, považovali túto skupinu za spoločenských vyvrheľov a obmedzovali, s kým sa môžu oženiť. Tento odpor voči skupine zapojenej do posvätnej služby Hospodinovi bol pravdepodobne spôsobený obavami z pohanského pôvodu tejto skupiny. Dnes svedkovia Jehovovi používajú výraz Nethinim na označenie starších, ktorí slúžia bezprostredne pod Riadiacim orgánom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto boli Nethinim?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries