settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená pojem „Shiloh/Šílo"?

Odpoveď


Okrem jedného použitia sa slovo Šilo vyskytuje 33-krát v Starom zákone a všetky sa vzťahujú na mesto v Efraime, asi 24 míľ severne od Jeruzalema. Jozue, Éli a Samuel boli všetci spojení so Šílom a stánok tam bol umiestnený dlhý čas.

V jednom biblickom verši sa Šilo spomína ako súčasť mesiášskeho proroctva. V 1. Mojžišovej 49:10 sa píše,

„Neuhne berla od Júdu ani palica zákonodarcu zpomedzi jeho kolien, dokiaľ neprijde Šílo , a jeho budú poslúchať národy." (Rohaček).

Tento verš je súčasťou Jákobovho požehnania jeho 12 synom, v ktorom vykresľuje budúce dejiny každého syna a každého z 12 kmeňov Izraela.

Požehnanie pre Júdu a jeho kmeň obsahuje niekoľko prvkov:

- Júdovi potomkovia budú silní a získajú chválu a poctu od ostatných izraelských kmeňov (1. Mojžišova 49:8). To sa naplnilo v Dávidovi, silnom a mocnom bojovníkovi a kráľovi, a napokon v Mesiášovi, ktorý pochádzal z Júdovho rodu.

- Júdov kmeň je prirovnaný k levovi, mladému aj starému (1. Mojžišova 49:9). Toto požehnanie má opäť svoje konečné naplnenie v Ježišovi Kristovi, „levovi z Júdovho kmeňa" (Zjavenie 5:5).

- Júdov kmeň zažije prosperitu, pokoj a zdravie (1. Mojžišova 49:11). Pravdepodobne ide o proroctvo týkajúce sa tisícročia. To bude časom pokoja (Micheáš 4:2-4; Izaiáš 32:17-18), radosti (Izaiáš 61:7,10), útechy (Izaiáš 40:1-2) a žiadnej chudoby ani choroby (Amos 9:13-15; Joel 2:28-29).

V 1. Mojžišovej 49:10 sa nachádza zmienka o Šíle. „Šilo" je niekto, o kom sa predpovedá, že príde z Júdovho kmeňa. Iné preklady uvádzajú titul tejto osoby ako „vládca" (Ekumenický preklad), „(Ten), ktorému prislúcha (žezlo)" (Katolícky preklad). Pred Šilohovým príchodom si Júdov kmeň naďalej udrží moc a silu, ktorú označuje žezlo - symbol autority a vlády zákona. Začalo sa to u Dávida, ktorý bol z Júdovho kmeňa, a pokračovalo až do babylonského zajatia. Ale najmä prvým správcom Judska po skončení zajatia bol Zorobábel, ktorý pochádzal z kmeňa Júda.

Šilo sa najlepšie interpretuje ako Mesiáš. Je to Mesiáš, ktorý má skutočné právo zasadnúť na trón a držať žezlo (Ján 18:36-37; Žalm 2:7-9). Je to Mesiáš, ktorý pri svojom druhom príchode bude mať poslušnosť ľudu (Daniel 7:13-14; Izaiáš 2:2). Je to Mesiáš, lev Júdov, ktorý bude vládnuť celému svetu (Zjavenie 11:15) a bude predsedať obdobiu nebývalého požehnania a pokoja na zemi (Izaiáš 11:6-13; Micheáš 4:1-5).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená pojem „Shiloh/Šílo"?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries