settings icon
share icon
Otázka

Čo je to veľké poverenie?

Odpoveď


Matúš 28:19-20 hovorí o niečom, čo nazývame veľké poverenie: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ Ježiš dal tento príkaz svojim učeníkom skôr ako čo odišiel do neba a to reprezentuje čo Ježiš očakáva od apoštolov a tých ktorí ich nasleduju v Ježišovej neprítomnosti.

Je zaujímavé, že v gréckom preklade jediný príkaz u Matúša 28:19-20 je „činiť učeníkov.“ Veľké poverenie hovorí o tom, aby sme činili učeníkov kým sme na tomto svete a v našich každodenných aktivitách. Ako môžeme „činiť učeníkov“? Tak, že ich budeme krstiť a učiť všetko čo Ježiš prikázal. „Činiť učeníkov“ je prikázanie ktoré dal Ježiš vo „veľkom poverení“. „Keď pojdete“, „krstiac“, „učiac“ – to sú prvky pre „činenie učeníkov“.

Mnohý chápu i Skutky 1:8 ako časť veľkého poverenia: „ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.“ Veľké poverenie je umožnené iba skrze silu Ducha Svätého. My máme byť Kristový svedkovia a máme spĺňať veľké poverenie v našich mestách (Jeruzalem), v našom štáte (Judsko a Samária) a kdekoľvek nás Boh pošle (až do posledných končín zeme).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to veľké poverenie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries