settings icon
share icon
Otázka

Kto boli Chorijci v Biblii?

Odpoveď


Chorijci boli starovekou skupinou ľudí, ktorí mali nejaké vzťahy s Abrahámovou rodinou a Edomčanmi. To málo, čo o Chorijcoch vieme, pochádza výlučne z Písma.

Chorijci sa prvýkrát spomínajú v 1. Mojžišovej 14:6. Porazila ich aliancia kráľov, ktorá porazila aj kráľov Sodomy a Gomory a odviedla Lota a jeho rodinu do zajatia. Chorijci sa spomínajú ako ľudia, ktorí v tom čase žili na hore Seír.

Ďalšia zmienka o Chorijcoch sa nachádza v 36. kapitole knihy Genezis, kde sú uvedení Ezauovi potomkovia. Ezau sa usadil v Seirskom pohorí, ktoré bolo zároveň územím potomkov Seíra Chorijského. Dávalo by zmysel, že ak bol Seír vodcom rodu, pomenoval horskú oblasť, kde sa usadil on a jeho rod, ako horu Seír. Seírovi potomkovia sú podrobne uvedení vo veršoch 20-30 a sú zaznamenaní ako horitskí náčelníci. V 5. Mojžišovej 2:12 sa píše, že Ezauovi potomkovia vytlačili a zničili Chorijcov. 5. Mojžišova 2:22 nám hovorí, že Hospodin zničil Chorijcov, aby Ezávovi potomkovia mohli obývať ich územie, ktoré sa tiež nazýva Edóm.

Okrem toho nie sú o Chorijcoch žiadne ďalšie informácie. Naposledy sa spomínajú v 5. knihe Mojžišovej 2, s výnimkou 1. knihy kroník, ktorá len opakuje informácie nájdené v Pentateuchu.

1. kniha Mojžišova síce poskytuje niektoré podrobné informácie o potomkoch Seira Horitského, ale o väčšej skupine Chorijcov vieme veľmi málo, a dokonca ani to, či nejaká väčšia skupina existovala. Etymológia termínu Chorijec môže súvisieť s tými, ktorí bývajú v „jaskyni" alebo „diere". Je možné, že Chorijci boli obyvatelia jaskýň alebo že sám Seir bol obyvateľom jaskýň, takže meno „Chorijec Seir" znamená jednoducho „Seir, obyvateľ jaskýň". Ak je to pravda, potom Seir mohol byť prvým z rodu a ako sa jeho rod/klan rozrastal, opis nakoniec nadobudol silu vlastného podstatného mena - podobne ako sa v stredoveku v angličtine vyvíjali priezviská.

Skutočnosť, že Chorijci sú v Písme spomenutí bez akéhokoľvek úvodu alebo vysvetlenia, by naznačovala, že pôvodní poslucháči/čitatelia 1. knihy Mojžišovej ich poznali a poznali aj polohu hory Seír. V Písme je veľa vecí, nad ktorými sa pozastavujeme, pretože nás od nich delí toľko rokov. Pre pôvodných poslucháčov by správy o Chorijcovh boli skôr nedávnou históriou a nevyžadovali by si ďalšie vysvetlenie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto boli Chorijci v Biblii?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries