settings icon
share icon
Otázka

Prečo si Boh vybral Izrael, aby boli Jeho vyvoleným ľudom?

Odpoveď


Deuteronomium 7-7:9 nám hovorí o Izraelskom národe, „Nie preto sa Hospodin priklonil k vám a vyvolil si vás, že by ste boli väčší ako všetky národy - veď vás bolo najmenej zo všetkých národov - ale preto, že vás Hospodin miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorú dal vašim otcom, vyviedol vás mocnou rukou a vyslobodil z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa. Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Bohom; verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo Ho milujú a Jeho príkazy zachovávajú.“

Boh si vybral Izraelský národ, aby bol národom, v ktorom sa narodí Ježiš Kristus – Spasiteľ od hriechu a smrti (Ján 3:16). Boh po prvý krát zasľúbil Mesiáša hneď po tom, ako Adam a Eva upadli do hriechu (Genesis, kapitola 3). Boh potom ešte neskôr potvrdil, že Mesiáš sa narodí v línii Abraháma, Izáka a Jákoba (Genesis 12:1-3). Ježiš Kristus je skutočným dôvodom, prečo si Boh vybral Izrael za svoj národ. Boh si na to nemusel vybrať žiadny národ, no rozhodol sa, že to spraví takto. Ježiš musel prísť skrze nejaký národ a Boh si vybral Izrael.

Avšak, Boží plán nebol iba to, aby z Izraela vzišiel iba Mesiáš. Božou túžbou bolo, aby Izrael šiel a učil o Ňom iné národy. Izrael mal byť pre svet národom kňazov, prorokov a misionárov. Boží zámer s Izraelom bol, aby Izraelci boli odlišným národom, ktorý bude iných nasmerovať k Bohu a Jeho zasľúbeniam o tom, že nám dá Vykupiteľa, Mesiáša a Spasiteľa. Vo väčšine prípadov Izrael zlyhal vo svojej úlohe. Avšak Boží konečný zámer s Izraelom – aby priviedol na svet Mesiáša – bol dokonale naplnený v Osobe Ježiša Krista.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo si Boh vybral Izrael, aby boli Jeho vyvoleným ľudom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries