settings icon
share icon
Otázka

Kto boli saduceji a kto farizeji?

Odpoveď


V evanjeliach sa často spomínaju farizeji a saduceji a Ježiš je v neustálom rozpore s nimi. Saduceji a farizeji sú vládnuca vrstva v Izraeli. Je mnoho podobností medzi tymito dvomi skupinami, ale existuju dôležité rozdieli medzi nimi.

Saduceji: V Ježišovej dobe a v dobe Nového zákona saduceji boli šľachta. Boli to bohatí ľudia ktorý boli na vysokých postaveniach, ako čo bolo postavenie veľkňaza a boli v Sinedrióne (židovský parlament v tej dobe). Usilovali sa zachovať pokoj tak, že odsúhlasovali väčšinu rozhodnutí a príkazóv z Ríma (Izrael bol pod rímskou nadvládou v tej dobe), a zdalo sa, že sa viacej zaoberaju politikou ako náboženstvom. Preto že povoľovali Rímu a boli bohatá vrstva ľudí, nemali vzťah z obyčajným človekom a zároveň ani obyčajný človek si ich neuctieval. Obyčajný ľudia sa viacej prikláňali farizejom. Ikeď boli väčšina v Sinedrióne, predsa dejiny poukazuju na to, že sa museli prispôsobit názorom farizejov, lebo farizeji mali podporu národa.

Čo sa týka náboženstva, boli konzervatívny ohľadom jednej veci. Farizeji vyrovanli hodnotu Božieho Slova z ústne prenášanou tradíciou, kým saduceji považovali iba zapísané Božie Slovo ako slovo od Boha. Saduceji zachovali autoritu písaneho Slova Božieho (najmä 5 kníh Mojžišových). Ikeď je toto pozitívna vec, predsa neboli perfektní vo svojich doktrinálnych názoroch. Toto sú veci v ktoré oni verili a ktoré protireča Písmu:

1. Toľko boli dostatoční sami sebe, že odmietali Božiu zapojenosť do každodenného života.
2. Odmietli hociaké zmŕtvychvstanie (Matúš 22:23; Marek 12:18-27; Skutky 23:8).
3. Odmietli hociaký záhrobný život, držiac sa toho že duša zmizne po smrti a samim tým aj odmietli večný život.
4. Odmietli existenciu duchovného sveta ako čo sú anjeli a démoni (Skutky 23:8).

Kôli tomu, že ich nebavilo náboženstvo ale politika, vobec sa netrápili s tým čo Ježiš rozpráva a robí, kým sa nezačali báť, že by mohol upútať na seba pozornosť Rímskej vlasti. V tomto bode sa saduceji a farizeji zjednotili a zhodli, že Ježiša zabiju (Ján 11:48-50; Marek 14:53; 15:1). Saduceji sa ešte spomínaju v Skutkoch 4:1 a 5:17 a sú zapojení do smrti Jakuba podľa historika Jozefusa (Skutky 12:1-2).

Saduceji prestali existovať v roku 70 A.D. Sám dôvod, že existovali bol politický a potom náboženský tak keď rimania zničili chrám v roku 70 A.D. taktiež boli zničení i saduceji.

Farizeji: Opak od saducejou boli farizeji. Boli to ľudia zo strednej vrstvy ľudí a tak boli v kontakte z obyčajným človekom. V očiach ľudí boli cennejší ako saduceji. Ikeď boli menšina v Sinedrióne a mali menej kňazov, zdá sa že viacej kontrolovali rozhodnutia Sinedrióna ako saduceji, lebo mali podporu národa.

Čo sa týka náboženstva, Slovo Božie prijali ako inšpirované slovo od Boha. To Slovo ktoré bolo v Ježišovej dobe napísané je dnešný Starý zákon. Ale tiež dali rovnakú hodnotú ústnym tradíciam a pokúsili sa to ospravedlniť tým, že tie ústne tradície siahaju až po Mojžiša. A tieto tradície sa menili počas storočí a tak sa pridalo mnoho vecí do Božieho Slova, čo je zakázané (5. Mojžišova 4:2); farizeji sa usilovali dodržiavať sa týchto tradícií rovnako ako Starý zákon. Evanjeliá sú plné príkladov kde farizeji vyrovnávajú tradíciu s Božím Slovom (Matúš 9:14; 15:1-9; 23:5; 23:16; 23; Marek 7:1-23; Lukáš 11:42). Ale predsa zostali verní Božiemu Slovu ohľadom niektorých dôležitých vecí a doktrín. Opačne ako saduceji oni verili nasledovné:

1. Verili, že Boh kontroluje všetky veci, ale predsa rozhodnutie jednotlivca vplíva na jeho život.
2. Verili v zmŕtvychvstanie (Skutky 23:6).
3. Verili v záhrobný život a v odmenu alebo trest na zaklade života jednotlivca.
4. Verili v existenciu anjelov a démonov (Skutky 23:8).

Ikeď farizeji a saduceji boli súpery, predsa sa zhodli okolo jednej veci a spolu ju dokončili – Ježišovo odsúdenie. Je to bod, kde sa saduceji a farizeji zjednotili a dali usmrtiť Ježiša (Marek 14:53; 15:1; Ján 11:48-50).

Saduceji prestali existovať po zničení chrámu v Jeruzaleme, ale farizeji ktorí sa zaoberali viacej náboženstvom ako politikou pokračovali vo svojej existenciji. Vlastne farizeji boli proti vzbure ktorá i doviedla do zničenia chrámu a Jeruzalema v roku 70 A.D. a oni boli prvý ktorí sa zmierili s Rímom. Oni sú tiež zodpovedný pre Mišnu – je to dokument ktorý zachoval judaizmus po zničení chráma.

I farizeji i saduceji boli mnohokrát pokarhaní od Ježiša. Pravdepodobne najlepšia lekcia ktorú sa môžeme naučiť od farizejou a saducejou je aby sme neboli ako oni. Máme veriť všetko čo Biblia hovorí a nie ako saduceji neveriť v divy a záhrobný život. A nemame sa spoliehať na tradíciu ako čo to robili farizeji a tiež si nesmieme dovoliť aby náš vzťah s Bohom bol zvedený na legalistický zoznam pravidiel a rituálov.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto boli saduceji a kto farizeji?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries