settings icon
share icon
Otázka

Čo je umývadlo v Biblii?

Odpoveď


(1 Samuelova 2:14). Umývadlo sa používalo v stánku a neskôr v chráme na vodu pre kňazov pri obradoch očisťovania. Umývadlo v stánku bol vyrobený z bronzu a vytvarovaný podľa Božích požiadaviek. V 2. Mojžišovej 30:17-21 dal Boh pokyny pre umývadlo: „Urob bronzové umývadlo s bronzovými podstavcami na umývanie; postav ho medzi stan stretávania a oltár a nalej doň vodu. Áron a jeho synovia si v ňom budú umývať ruky a nohy. Keď budú vchádzať do stanu stretávania, umyjú sa vodou, aby nezomreli. Takisto sa umyjú, keď budú pristupovať k oltáru, aby konali službu a obetovali ohňovú obetu Hospodinovi. Budú si teda umývať ruky a nohy, aby nezomreli. To bude preňho a pre jeho potomkov trvalým ustanovením vo všetkých pokoleniach."

Prvé umývadlo bolo vyrobené z kovových zrkadiel, ktoré si izraelské ženy priniesli z Egypta (2. Mojžišova 38:8). Boh nariadil Mojžišovi, aby umiestnil umývadlo medzi oltár a dvere svätostánku. Kňazi si mali umyť ruky a nohy vodou z umývadla predtým, ako pristúpili k svätému miestu, aby symbolizovali potrebu očistiť sa pred priblížením sa k svätému Bohu.

Keď Šalamún staval prvý chrám, zahrnul doň desať umývadiel: päť na severnej strane nádvoria a päť na južnej. Všetky slúžili na oplachovanie predmetov používaných pri obetách (2. kniha kroník 4:6). Na slávnostné kúpanie kňazov však Šalamún postavil veľký, ozdobný bronzový lavór, ktorý sa nazýval „more" (2. kniha kroník 4:1-5). Je zaujímavé, že v druhom chráme, ktorý postavil Zerubábel v roku 516 pred Kr. sa žiadne umývadla nespomínajú.

Všetko v stánku a neskôr v chráme symbolizovalo Boží vzťah s človekom. Umývadlo symbolizovalo našu potrebu očistenia predtým, ako môžeme vstúpiť do vzťahu s čistým a svätým Bohom. Boh poslal na svet svojho Syna, „aby obetovaním seba zničil hriech" (Hebrejom 9:26), a vyhlásil, že viera v neho nás očistí (Títovi 3:5). Aby nás Boh udržiaval duchovne čistých, používa na to svoje Slovo, ktoré nás obmýva (Efezanom 5:26; 1 Ján 1:7). Na to, aby sme sa stretli s Bohom, už nepotrebujeme chrámy ani umývadla. Naše telá sa stávajú Jeho chrámom, keď činíme pokánie a podriaďujeme sa Ježišovmu panstvu (Skutky 2:38; 1. Korinťanom 6:19). Viac ako voda z akéhokoľvek umývadla nás očisťuje Kristova krv a robí nás hodnými vstúpiť do Pánovej prítomnosti.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je umývadlo v Biblii?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries