settings icon
share icon
Otázka

Čo je sviatok trúbenia?

Odpoveď


Sviatok trúbenia znamenal začiatok desiatich dní zasvätenia a pokánia pred Bohom. Je to jeden zo siedmich židovských sviatkov alebo slávností určených Hospodinom a jeden z troch sviatkov, ktoré sa konajú na jeseň. Sviatok trúbenia sa začínal v prvý deň (pri novmesiaci) siedmeho mesiaca. Jeho názov pochádza z príkazu trúbiť na trúby (3. Mojžišova 23:24; 4. Mojžišova 29:1-6). Nazýva sa aj Roš hašana, čo znamená „hlava roka", pretože označuje začiatok židovského občianskeho kalendára. Počas tohto sviatku sa nesmel vykonávať nijaký druh práce, ale pred Hospodina sa mali priniesť spaľované obety a obeta za hriech.

V úryvku z 3. knihy Mojžišovej sú slová trúbenie prekladom hebrejského slova teruah, ktoré znamená „výkrik" alebo „trúbenie". Zdá sa, že v tomto čase sa malo trúbiť na šofar (baraní roh), ako to bolo aj pri iných novmesiacoch (Žalm 81:3). Židovská tradícia uvádza, že na sviatok trúbenia sa používal baraní roh aj kňazské strieborné rohy (hazozera).

Sviatok trúbenia bol dôležitý z viacerých dôvodov. Po prvé, pripomínal koniec poľnohospodárskeho a sviatočného roka. Na desiaty deň tohto mesiaca pripadal aj Deň zmierenia a pätnásty deň sa začínal Sviatok stánkov. Trúbenie na trúby v prvý deň mesiaca ohlasovalo slávnostný čas prípravy na Deň zmierenia; tento čas prípravy sa nazýval „desať dní pokánia" alebo „dni bázne". Zvuk trúby bol akýmsi alarmom a možno ho chápať ako výzvu k sebareflexii a pokániu.

Sviatok trúbenia spolu s ďalšími šiestimi Hospodinovými sviatkami predznamenával určité aspekty služby Ježiša Krista. Proroci spájali trúbenie na trúby s budúcim dňom súdu: „Zatrúbte na roh na Sione, kričte na poplach na mojom svätom vrchu, nech sa trasú všetci obyvatelia krajiny, lebo prichádza deň Hospodina. Áno, blízko je" (Joel 2:1; pozri aj Sofoniáš 1:14, 16).

V Novom zákone vidíme, že vytrhnutie cirkvi bude sprevádzané zvukom poľnice (1. Korinťanom 15:51-52; 1. Tesaloničanom 4:16-17). Každý zo súdov v Zjavení 8-9 je tiež signalizovaný trúbou. Tak ako šofar zvolával židovský národ, aby upriamil svoju pozornosť na Pána a pripravil sa na Deň zmierenia, tak aj „Božia trúba" nás bude zvolávať do neba a varovať svet pred prichádzajúcim súdom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je sviatok trúbenia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries