settings icon
share icon
Otázka

Kto bol učeník, ktorého Ježiš miloval?

Odpoveď


Jánovo evanjelium je jediné evanjelium, ktoré spomína „Jeden z jeho učeníkov, ktorého Ježiš miloval". Ján 13:23 hovorí: „Jeden z jeho učeníkov, ktorého Ježiš miloval, bol za stolom po Ježišovom boku." Ján 19:26 uvádza: „Keď Ježiš zbadal matku a pri nej stáť učeníka, ktorého miloval, povedal matke: ,Žena, hľa, tvoj syn!'" Ján 21:7 hovorí: „Učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi: „To je Pán!“ Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť — bol totiž nahý — a hodil sa do mora." Tento učeník nie je nikdy konkrétne identifikovaný, ale identita učeníka, ktorého Ježiš miloval, je jasná. Učeník, ktorého Ježiš miloval, sa sám identifikuje ako autor evanjelia (Ján 21:24), ktorého väčšina bádateľov považuje za apoštola Jána, syna Zebedeovho a brata Jakubovho.

Po prvé, iba Jánovo evanjelium spomína „učeníka, ktorého Ježiš miloval". Po druhé, Ján 21:2 nás informuje o tom, kto s Petrom lovil ryby: „Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymos, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov." Apoštol Ján bol Zebedejov syn (Matúš 4:21). Po tretie, boli tu traja učeníci, ktorí boli Ježišovi mimoriadne blízki: Peter, Jakub a Ján (Matúš 17:1; Marek 5:37; 14:33; Lukáš 8:51). „Učeník, ktorého Ježiš miloval", nemohol byť Peter, pretože Peter kladie Ježišovi otázku týkajúcu sa tohto učeníka (Ján 21:20-21). Zostáva nám teda Jakub alebo Ján. Ježiš sa v Jánovi 21:22 vyjadril o možnej „dlhovekosti" života učeníka, ktorého miloval. Jakub bol prvý z apoštolov, ktorý zomrel (Skutky 12:2). Hoci Ježiš nesľúbil učeníkovi, ktorého miloval, dlhý život, bolo by veľmi nezvyčajné, keby Ježiš povedal: „Ak chcem, aby zostal nažive, kým sa nevrátim, čo je to pre teba?", keby učeník, ktorého miloval, mal byť prvým učeníkom, ktorý zomrie.

Cirkevné dejiny hovoria, že apoštol Ján žil v 90. rokoch nášho letopočtu a bol posledným žijúcim apoštolom. Raná cirkevná tradícia zhodne označovala Jána za učeníka, ktorého Ježiš miloval. Zdá sa, že Ján mal k Ježišovi bližší vzťah ako ktorýkoľvek z ostatných učeníkov. Ježiš a Ján boli v podstate „najlepší priatelia". Ježiš zveril Jánovi starostlivosť o svoju matku, dal mu videnie premenenia, dovolil mu byť svedkom svojich najúžasnejších zázrakov a neskôr mu dal Zjavenie Jána.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto bol učeník, ktorého Ježiš miloval?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries