settings icon
share icon
Otázka

Kto boli Girgašeji v Biblii?

Odpoveď


Girgašiti boli skupinou ľudí pochádzajúcou z Cháma a jeho syna Kanaána (1. Mojžišova 10:16; 1. kniha kroník 1:14). Keďže Girgašeji bývali v kanaánskej krajine predtým, ako ju Izraeliti obsadili, sú uvedení medzi skupinami ľudí, ktoré Pán sľúbil vyhnať (5. Mojžišova 7:1-2; Jozua 3:10). Boh prisľúbil Abramovým potomkom krajinu Kanaán: V ten deň Pán uzavrel s Abramom zmluvu a povedal: „V ten deň uzavrel Hospodin zmluvu s Abrámom a povedal: „Tvojmu potomstvu dám túto krajinu od Egyptského potoka až po Veľkú rieku, rieku Eufrat, územie Kénitov, Kenizzejcov, Kadmončanov, Chetitov, Perizzejcov a Refajov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Girgašejov a Jebúsejov." (1. Mojžišova 15:18-21).

Obyvatelia kanaánskej krajiny, vrátane Girgašejov, boli zlí a Pán nad nimi vyniesol rozsudok v podobe vyhnania a zničenia Izraelitov (5. Mojžišova 9:4-5). Pán dal Kanaánčanom čas, aby ho uznali, ale oni to odmietli. Obyvatelia Kanaánu robili veľa odporných vecí vrátane obetovania svojich detí a uctievania stĺpov Ašery (5. Mojžišova 12:2-3, 30-31). Praktizovali tiež mágiu, čarodejníctvo, kúzelníctvo a nekromanciu (5. Mojžišova 18:9-12). Týmito praktikami Girgašrji a ich susedia uctievali démonov namiesto Hospodina, čím na seba uvalili súd.

Podľa židovskej tradície midraš Girgašeji možno opustili Kanaán, keď sa dozvedeli, že Izrael prichádza, a odišli do Afriky, čo by mohlo vysvetľovať, prečo nie sú vždy uvedení medzi ostatnými kanaánskymi kmeňmi (pozri 2. Mojžišova 13:5).

O Girgašejov sa toho veľa nevie, dokonca aj pôvod ich mena a ich presná geografická poloha v Kanaáne sú záhadou. Niektorí biblisti tvrdia, že Girgašeji boli neskôr známi ako Gadaréni alebo Gergezéni (Matúš 8:28). Smithov biblický slovník interpretuje slovo Girgašej vo význame „bývajúci na ílovitej pôde" a tvrdí, že Girgašeji vlastnili pôdu „východne od Galilejského jazera", čím ju stotožňuje s polohou Gadary, ktorá sa spomína v Novom zákone (Revised Edition, A. J. Holman, 1979, s. 116). Nikto však s istotou nevie, kde sídlili. Hoci sa o tomto kanaánskom kmeni veľa nevie, zasľúbená zem Izraela zahŕňa aj územie, ktoré predtým patrilo Girgašejom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto boli Girgašeji v Biblii?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries