settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená diadém v Biblii?

Odpoveď


Diadém je pokrývka hlavy symbolizujúca kráľovskú hodnosť alebo autoritu a zvyčajne ho nosí kráľ alebo kráľovná. Synonymom pre diadém je koruna a toto slovo sa nachádza vo väčšine moderných prekladov Biblie. Slovo diadém sa v Biblii prvýkrát používa v 2. Mojžišovej 29:6 ako súčasť Božích pokynov pre Áronov odev. Mojžišovho brata Árona si Boh vybral za prvého veľkňaza (2. Mojžišova 28:1). Boh prikázal, aby kňazi počas služby v jeho chráme nosili špecifické oblečenie. Medzi tieto odevy pre veľkňaza patril turban zakončený „posvätnou čelenkou" alebo korunou (3. Mojžišova 8:9). Tento diadém symbolizoval Áronovo jedinečné postavenie hovorcu Najvyššieho. Izrael mal počúvať Áronove a Mojžišove slová, akoby počúval samotného Boha.

Na iných miestach v Písme sa používa slovo diadém na označenie kráľa, bez toho, aby sa o ňom hovorilo ako o kráľovi. Napríklad v Zjavení 13,1 sa píše: „Videl som vystupovať z mora šelmu. Mala desať rohov a sedem hláv, na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená." Použitie slova diadém na označenie kráľa je príkladom rečníckej figúry nazývanej metonymia. Videnie šelmy z mora predstavuje federáciu desiatich kráľov národov, ktorí sa spolčia s Antikristom v posledných časoch (Zjavenie 17:12). Kniha Zjavenie používa mnoho takýchto obrazných vyjadrení.

Izaiáš 62:3 používa diadém trochu iným spôsobom. Hospodin hovorí Izraelu: „Budeš nádhernou korunou v Hospodinovej ruke, kráľovským turbanom v dlani svojho Boha." V Mesiášovom kráľovstve príde deň, keď bude Jeruzalem obnovený a Sion bude oslávený. Boh vystaví svoj vykúpený ľud tak, ako by kráľ vystavil skvostnú korunu. Izaiáš 28:5 tento obraz obracia a hovorí, že Pán bude diadémom svojho ľudu. Základné posolstvo je rovnaké: Boh vzdá slávu a česť ľudu, ktorý zachráni. Diadém figuroval v Mardochejovej veľkolepej pocte v Perzii, keďže mu bolo dovolené jazdiť na vlastnom kráľovskom koni a ten bol vybavený akýmsi diadémom (pozri Ester 6:8).

V texte hymnu „All Hail the Power of Jesus' Name" od Edwarda Perroneta je slovo diadém použité spôsobom, ktorý nám pomáha pochopiť jeho plný význam. Prvý verš hovorí,

Nech žije moc Ježišovho mena!

Nech padnú anjeli na zem;

vynesú kráľovský diadém,

a korunujte ho za Pána všetkých.

Prineste kráľovský diadém,

a korunujte ho za Pána všetkých!

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená diadém v Biblii?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries