settings icon
share icon
Otázka

Čo sa v gréckom Novom zákone myslí pod pojmom kerygma?

Odpoveď


Grécke slovo kerygma znamená „ohlasovanie". V Novom zákone sa tento pojem často spája s hlásaním kresťanského posolstva, najmä základov evanjelia. V Novom zákone bol Ján Krstiteľ tým, kto pripravoval cestu pre Ježiša Mesiáša, „hlásal v judskej púšti" (Matúš 3:1).

Keď Ježiš čítal zo zvitku Izaiáša v nazaretskej synagóge, oznámil svoje poslanie hlásať dobrú zvesť: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pána" (Lukáš 4:18-19). Ježiš mal kerygmu, ktorú mal predniesť v Božom mene.

Apoštol Pavol použil formu slova kerygma, keď vyzval svojich čitateľov, aby hlásali evanjelium: „Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?" (Rimanom 10:14).

Slovo kerygma niektorí teológovia používajú aj na označenie celého Ježišovho učenia a služby. Používanie tohto termínu spopularizoval britský učenec C. H. Dodd, ktorý medzi hlavné aspekty Ježišovej kerygmy zaraďuje nasledujúce:

1. Nastal vek naplnenia, „posledné dni" predpovedané prorokmi.

2. To sa stalo prostredníctvom narodenia, života, služby, smrti a vzkriesenia Ježiša Krista.

3. Na základe vzkriesenia bol Ježiš vyvýšený po Božej pravici ako mesiášska hlava nového Izraela.

4. Duch Svätý v cirkvi je znakom Kristovej prítomnej moci a slávy.

5. Mesiášsky vek sa zavŕši Kristovým návratom.

6. Vyzýva k pokániu s ponukou odpustenia, Ducha Svätého a spasenia.

Druhý list Korinťanom 4:5 je skvelým zhrnutím kázania Novej zmluvy. Pavol píše: „Veď nehlásame samých seba, ale Ježiša Krista, Pána, keďže my sme len vaši služobníci pre Ježiša." Toto posolstvo zamerané na Krista sa neveriacim môže zdať bláznivé, ale Kristus je obsahom našej kerygmy: „my však hlásame Krista ukrižovaného — pre Židov síce pohoršenie a pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov, ako aj Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť" (1. Korinťanom 1:23-24).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo sa v gréckom Novom zákone myslí pod pojmom kerygma?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries