settings icon
share icon
Otázka

Prečo sa poradie Ježišovho povolávania učeníkov v niektorých evanjeliách líši?

Odpoveď


Synoptické evanjeliá (Matúš, Marek a Lukáš) uvádzajú aj zoznamy Dvanástich, zatiaľ čo Ján ich spomína len ako skupinu (Matúš 4,18-22; 10,2-4; Marek 1,16-20; 3,16-19; Lukáš 5,4-11; 6,13-16; Ján 1,35-51). Poradie, v akom boli učeníci povolaní, a poradie, v akom sú ich mená uvedené v zoznamoch, sa v jednotlivých opisoch líši.

V Matúšovi 4,18-22 sú takto vymenovaní prví povolaní učeníci:

Šimon Peter a Ondrej

Jakub a Ján

Marek 1,16-20 uvádza prvých učeníkov v rovnakom poradí:

Šimon a Ondrej

Jakub a Ján

Lukáš 5:4-11 uvádza prvých učeníkov ako

Šimon Peter

Jakub a Ján

Ján 1,35-51 opisuje Ježišove prvé stretnutia s týmito mužmi:

Ondrej a nemenovaný muž - takmer určite Ján, ktorý sa vo svojom evanjeliu nikdy nemenuje.

Šimon Peter

Filip

Natanael (nazývaný aj Bartolomej)

Prvými šiestimi učeníkmi boli Peter, Ondrej, Jakub, Ján, Filip a Bartolomej. Rozdiely medzi Jánovým opisom a opisom synoptikov sa dajú ľahko vysvetliť. Ján rozpráva o prvom, úvodnom stretnutí Ježiša s Ondrejom, Jánom, Petrom, Filipom a Natanaelom. Synoptici opisujú skutočné povolanie týchto mužov nasledovať Ježiša. Keď Ježiš povedal Petrovi v rybárskom člne „nasleduj ma" a Peter okamžite opustil siete a poslúchol, Peter nenasledoval úplne neznámeho človeka. Už predtým sa s Ježišom stretol a strávil s ním nejaký čas. To isté platí aj pre Ondreja, Jakuba a Jána.

Matúš (nazývaný aj Lévi) bol povolaný samostatne, niekedy po prvých šiestich (Matúš 9,9-13; Marek 2,13-17; Lukáš 5,27-32).

Biblia nepopisuje povolanie ďalších piatich učeníkov. Ježiš mal na začiatku svojej služby mnoho ľudí, ktorí ho nasledovali. V Lukášovi 6,12-16 sa píše, že po noci osamelých modlitieb Ježiš oficiálne vymenoval svojich dvanásť učeníkov, ktorých nazval aj apoštolmi:

Šimon Peter

Ondrej

Jakub

Ján

Filip

Bartolomej (Natanael)

Matúš

Tomáš

Jakub, syn Alfeov

Šimon, ktorý sa volal Horlivec

Júda, syn Jakubov (inde nazývaný Tadeáš)

Judáš Iškariotský

Poradie, v akom boli apoštoli povolaní, nie je hlavným bodom v opisoch ich povolania. Dôraz sa kladie skôr na skutočnosť, že boli vôbec povolaní. Nikto z nich nebol hoden Ježišovho povolania. Len málo z nich, ak vôbec niekto, malo vznešený pôvod a nikto z nich nemal náboženský vplyv. Najmenej štyria z učeníkov boli rybári. Šimon bol zelot, člen politickej skupiny, ktorá sa snažila zvrhnúť rímsku vládu. Matúš pracoval pre rímsku vládu ako výberca daní a v podstate by ho Izraeliti považovali za zradcu. Judáš Iškariotský nakoniec zradil Ježiša.

Napriek rôznorodému pôvodu a vzdelaniu týchto mužov mali ako pôvodných dvanásť Ježišových učeníkov dôležité poslanie. Ich práca bola čestná. Stali sa očitými svedkami Ježišových skutkov na zemi, ako aj jeho vzkriesenia. Práve títo muži (okrem Judáša Iškariotského) položili základy cirkvi (Ef 2,20). Práve vďaka ich svedectvu, ktoré bolo posilnené Duchom Svätým, sa začala cirkev (Skutky 2). Ich práca pomohla vytvoriť novozákonné spisy, ktoré máme dnes. Na dvanástich základoch múru budúceho Nového Jeruzalema budú vyryté mená dvanástich apoštolov (Zj 21,14).

English



Návrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo sa poradie Ježišovho povolávania učeníkov v niektorých evanjeliách líši?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries