settings icon
share icon
Otázka

Prečo Boh prikázal Abrahámovi, aby obetoval Izáka?

Odpoveď


Abrahám poslúchal Boha v rôznych priležitostiach, ale ani jedna skúška nebola taká ťažká, ako tá o ktorej hovorí 1. Mojžišova 22. Boh prikázal: „Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Mórija a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem.“ (1. Mojžišova 22:2). Toto bola zarážajúca prosba, lebo Izák bol zasľúbeným synom. Ako Abrahám reagoval? Úplná poslušnosť; hneď nasledovného rána Abrahám sa vydal na cestu s dvomi sluhami, magarcom a jeho synom a drevom pre spaľovanie obeti. Jeho bezpochybná poslušnosť Božiemu príkazu vzdáva Bohu slávu, ktorú si zaslužuje a nám dáva príklad ako vyvyšovať Boha. Keď poslúchame tak ako Abrahám a veríme tomu, že Boží plán je ten najlepší scenár, tak ho vyvyšujeme a zvelebujeme. Abrahámova poslušnosť aj v takomto ťažkom prikázaní vyvýšila Božiu lásku, spoľahlivosť, dobrotu a dal nám príklad ako nasledovať Boha. Jeho viera v Boha ktorú spoznal, ho zahrnula medzi hrdinov viery o ktorých čítame v Židom 11.

Boh používa Abrahámovu vieru ako príklad pre tých, ktorí prichádzaju k nemu ako k jedinému zdroju spasenia. 1. Mojžišova 15:6 hovorí: „I uveril Hospodinovi a On mu to počítal za spravodlivosť.“ Táto pravda je základom kresťanskej viery ako je to zopakované v Rimanom 4:3 a Jakub 2:23. Spravodlivosť ktorú získal Abrahám je spravodlivosť ktorú získavame my, keď vierou príjmame obeť ktorú dal Boh pre nás – Ježiša Krista. „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“ (2. Korinťanom 5:21).

Príbeh o Abrahámovi zo Stareho zákona je základom Novozmluvného učenia o zmierení, o obeti Ježiša Krista na kríži pre hriechy celého človečenstva. Mnoho storočí neskôr Ježiš povedal: „Váš otec Abrahám sa veselil, že uvidí môj deň; i videl a radoval sa.“ (Ján 8:56). Uvedieme niekoľko paraliel medzi dvomi záznamami:

- „Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka...“ (verš 2); „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal..“ (Ján 3:16)

- „choď do krajiny Mórija a obetuj ho tam..“ (verš 2); verí sa, že je toto miesto kde mnoho rokov neskôr bolo vybudované mesto Jeruzalem, kde bol Ježiš ukrižovaný (Židom 13:12)

- „obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na vrchu..“ (verš 2); „Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem.“ (1. Korinťanom 15:3)

- „Potom Abrahám vzal drevo na spaľovanú obeť, naložil ho na syna Izáka..“ (verš 6); „..i niesol si sám kríž..“ (Ján 19:17)

- „kde je však baránok na spaľovanú obeť?“ (verš 7); „Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ (Ján 1:29)

- Izák bol úplne poslušný svojmu otcovi (verš 9); Ježiš sa modlil, „Môj Otče, ak je možné nech ma obínde tento kalich. Ale nie moja vôľa ale Tvoja nech sa stane.“ (Matúš 26:39).

- Vzkriesenie – Izák a Ježiš v realite: „Vierou obetoval Abrahám Izáka, keď ho (Boh) skúšal. A jednorodeného priniesol obetovať, hoci prijal zasľúbenie, a bolo mu povedané: Po Izákovi bude sa volať tvoje potomstvo. Tak uvažoval totiž, že Boh môže vzkriesiť aj z mŕtvych. Preto ho aj dostal späť; a to je podobenstvo.“ (Židom 11:17-19); Ježiš, „a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem.“ (1. Korinťanom 15:4).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo Boh prikázal Abrahámovi, aby obetoval Izáka?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries