Dobrá zvesť


Mať večný život?

Ako získam odpustenie od Boha?

Čo znamená byť znovuzrodeným kresťanom?

Čo sú štyri duchovné zákony?

Kto je kresťanom?

Je Ježiš jedinou cestou do neba?

Ako si usporiadať vzťah s Bohom?

Existuje život po smrti?

Ako si môžem byť istý, že po smrti pôjdem do neba?

Čo znamená prijať Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa?

Čo je plán spasenia?

Ktoré náboženstvo je pre mňa správne?

Čo je cesta k spaseniu podľa listu Rímskym?

Čo je to modlitba hriešnika?

Čo je pravé náboženstvo?

Ako sa môžem stať kresťanom?

Ako sa môžem stať Božím dieťaťom?

Ako môžem konvertovať na kresťanstvo?

Ísť do neba – ako môžem zaručiť moje večné miesto určenia?

Čo znamená, že Ježiš zachraňuje?

Ako sa môžem vyhnúť peklu?

Čo je to modlitba spasenia?

Aké sú kroky ku spaseniu?

Kto môže byť spasený? Môže byť spasený ktokoľvek?

Práve som uveril v Ježiša…čo ďalej?


Dobrá zvesť