settings icon
share icon
Otázka

Ako psychológia spolupracuje s biblickým poradenstvom?

Odpoveď


Sekulárna psychológia ktorá je prevažne založená na učení Sigmunda Freuda, Carla Junga a Carla Rogersa nemá miesto v biblickom poradenstve. A zároveň nemá miesto ani „kresťanské poradenstvo“ preto že niektorí kresťanský poradcovia ponúkaju sekulárnu psychológiu ako základ a nie Bibliu. Toto neznamená, že niekto kto seba nazýva kresťanským poradcom je aj biblickým poradcom, ale častokrát je to tak, že sú to kresťania ktorí používaju sekulárnu psychológiu ako spôsob pre vyriešenie problémov.

Psychológia je akademická disciplína ktorá zahŕňa vedecké štúdie o mentálnych procesoch a správanich a tie vedomosti aplikuje pri rôznych ľudských aktivitách. Psychológia je humanistická veda. Humanizmus podporuje ľudskú hodnotu a dôstojnosť čo to je založené na rozlišovaní dobra a zla podľa racionálneho rozmýšľania. Humanizmus odmieta vieru ktorá nie je založená na rozume, nadprirodzenom a Biblii. Takže, psychológia je ľudský spôsob pochopenia a napravenia duchovnej strany človeka bez samého priznávania a poznania toho duchovného. Biblia hovorí, že na počiatku človek bol odlišní od ostatného stovrenia. Človek bol stovrený na obraz Boží a keď Boh vdýchol dych života do človeka tak on sa stal živou bytosťou (1. Mojžišova 1:26; 2:7). V samom základe Biblia sa zaoberá s človekovou duchovnosťou počinajúc s pádom do hriechu a následkami toho pádu a pokračujuc s človekovím vzťahom s Bohom. Ten pád – hriech – nás oddeľuje od Boha a potrebný je Vykupiteľ aby obnovil ten vzťah.

Na druhej strane, sekulárna psychológia hovorí, že človek je v podstate dobrý a že odpoveď ne jeho problémi je v ňom samom. Za pomoci psychoterapeuta – a niekedy kresťanského poradcu – klient sa vhĺby do svojeje mysle a podvedomia a tam pracuje na svojich emóciach aby našiel príčinu jeho problémov. Ale Biblia hovorí celkom inak o príčine človekovych problémov. Človek je „mŕtvy v prestúpeniach a svojich hriechoch“ (Efezanom 2:1), a jeho srdce je „klamlivé nad všetko a zradné“ (Jeremiáš 17:9). Človek je obeťou „úplnej skazenosti“ (Rimanom 3:10-23). Vhĺbyť sa do takeho rozumu a pokúsiť sa najsť mentálne zdravie je ako pokúsiť sa najsť ružu na dne žumpy.

Človek bol stvorený nevinný, ale neposlúchal Boha; hriech zmenil prvého človeka Adama a tí čo prišli po ňom sú tiež hriešni a výsledok toho je telesná a duchovná smrť (1. Mojžišova 2:17; 5:5; Rimanom 5:12; Efezanom 2:1). Odpoveď na človekov duchovný problém je znovuzrodenie – duchovne sa znovu narodiť (Ján 3:3; 6-7; 1. Petrova 1:23). Človek sa môže znovu narodiť tak, že bude veriť v Ježiša Krista. Veriť v Ježiša znamená chápať, že je On vtelený Boh, Boh v ľudskom tele (Ján 3:16; Ján 1:1-3). To znamená veriť a chápať, že Ježiš zaplatil za naše hriechy keď zomrel na kríži a že Boh prijal Jeho obeť ako zmierenie pre nás a potom ho vzkriesil z mŕtvych (Rimanom 4:24-25).

Biblický poradcovia ako protivníci psychoterapeutom a niektorým kresťanským poradcom, hľadia na Bibliu ako na jediný prameň pre poradenectvo (2. Timoteovi 3:15-17; 2. Petrova 1:4). Biblické poradenestvo je založené na tom, že sa dovoľuje Bohu aby hovoril skrze Jeho Slovo a tak aby vplíval na život (2. Timoteovi 2:15). Biblický poradcovia nasledujú biblicke princípi a usilujú sa slúžiť v Božej láske a pravde – láske ktorá prikrýva hriech a produkuje poslušnosť.

Psychoterapia a niektré kresťanské poradenstvá sú založené na vlastných potrebách. Potreba po sebavedomí, lásky a prijatí a dôležitej náklonosti ku dominantnosti. Ak sa splnia tieto potreby, tak sa verí, že ľudia budu šťastní, príjemní a morálni; ak sa ľuďom nesplnia tieto potreby, tak budú nešťastní, nepríjemní a nemorálni. Písmo nás učí, že Boh je ten ktorý mení naše túžby a že opravdové šťastie sa môže najsť iba v túžbe po Bohu a pobožnosti. Ľudia ktorí pátrajú po sebavedomí, lásky a prijatí môžu byť šťastní ak dosiahnu toto, ale zostanu skoncentrovaní na seba. Ale z druhej strany, ľudia ktorí túžia po Bohu a pobožnosti a po tom, aby Božia sláva bola splnená, budu šťastní, radostní, poslušní a prospešní Boží sluhovia.

Kým sekulárny psychoterapeuti sa pokúšaju pomôcť klientom najsť silu v sebe aby splnili svoje potreby, kresťanskí poradcovia vidia Ježiša ako lekára pre našu psychu. Pomáhaju klientovy aby pochopil koľko ho Boh miluje, a kríž je dôkaz toho koľko sme dôležití Bohu. Takže kríž dvíha sebavedomie a je dostatočný aby klient vedel koľko je milovaný. Ale Biblia hovorí, že Ježiš Kristus baránok Boží je obetovený na našom mieste. Takže Boh ničí sebavedomie a poukazuje nám na to, že naše neustále pátranie po tom sebavedomí je bezpotrebné. Božia láska poukazuje na to, že naše vedomie o sebe je dostatočné v Ježišovi, ktorý nás miloval a dal svoj život za nás – Baránok Boží ktorý je jediný hodný slávy. Božia láska neuspokojuje našu potrebu aby sme boli milovaní takí aký sme, ale Boh nás miluje bez ohľadu aký sme a učí nás aby sme my milovali svojho blížneho (1. Jánova 4:7 – 5:3).

Keď sa hriešna osoba rozhodne odínsť na poradenectvo k psychológovi, alebo kresťanskému poradacovi s cieľom aby získal/a šťastie, sebavedomie a vyplnenie tak iste odíjde z toho poradenstva prazdny/na. Ježiš povedal, že musíme zomrieť sebe a znovu sa narodiť. Keď prídeme k Nemu, malo by to byť s cieľom aby sme zanechali starú prírodu – nie aby sme ju oprávali – ale aby sme obliekli na seba novú prírodu, tú ktorá je v Kristu a aby sme mu slúžili z lásky pre to čo vykonal za nás. Opravdové biblické poradenstvo hľadá spôsob aby klient dosiahol presne toto, a v tom procese sa pridŕža Biblie a hľadí na poradenstvo ako na pastorálnu aktivitu ktorej za cieľ nie je sebavedomie, ale posvätenie – vzrast v pobožnosti a podobaní sa Kristovi.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako psychológia spolupracuje s biblickým poradenstvom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries