settings icon
share icon
Otázka

Musia kresťania poslúchať zákony krajiny?

Odpoveď


Rímskym 13:1-7 hovorí, „Každá duša buď poddaná nadriadeným vrchnostiam. Lebo nieto vrchnosti, iba ak od Boha; a tie, čo sú, sú zriadené Bohom. Kto sa teda protiví vrchnosti, Božiemu zriadeniu sa protiví; a tí, čo sa protivia, priťahujú si súd. Lebo vladári nie sú na postrach tým, čo dobre činia, ale tým, čo zle činia. Chceš sa nebáť vrchnosti? Čiň dobre a budeš mať chválu od nej. Veď je služobníkom Božím tebe k dobrému. Ale keď zle robíš, boj sa! Lebo nie nadarmo nosí meč. Božím služobníkom je totiž, vykonávateľom hnevu nad tým, čo zle robí. Preto sa jej treba podriadiť nielen pre hnev (Boží), ale aj pre svedomie. Veď preto platíte aj daň, lebo sú to Boží služobníci, práve tomuto povolaniu trvale oddaní. Dávajte každému, čo ste komu podlžní: komu daň, tomu daň; komu clo, tomu clo; komu bázeň, tomu bázeň; komu česť, tomu česť.“

Táto pasáž úplne jasne hovorí, že máme poslúchať vládu, ktorú nad nami Boh ustanovil. Boh stvoril vládu, aby tak vytvoril poriadok, potrestal zlo a podporoval spravodlivosť (Genesis 9:6; 1 Korintským 14:33; Rímskym 12:8). Vládu máme poslúchať vo všetko – platenie daní, poslúchanie pravidiel a zákonov a preukazovať rešpekt. Ak tak nerobíme, tak v konečnom dôsledku preukazujeme neúctu voči Bohu, pretože to je práve On, kto nad nami ustanovil túto vládu. Keď toto Pavol napísal Rimanom, tak sa práve nachádzal pod Rímskou vládou, počas vlády Nera, azda najkrutejšieho zo všetkých Rímskych cisárov. No Pavol si bol stále vedomý toho, že Rímska vláda stále nad ním vládla. Ako si to my môžeme myslieť o čosi menej?

Ďalšou otázkou je „Je taký čas, kedy by sme mali vedome neuposlúchnuť zákony krajiny?“ Odpoveď na tú otázku môžeme nájsť v Skutkoch 5:27-29, „Tak ich priviedli a postavili pred radu. I vypytoval sa ich veľkňaz, hovoriac im: Prísne sme vám zakázali učiť v tom mene. A hľa, celý Jeruzalem naplnili ste svojím učením a chcete uvaliť na nás krv toho človeka. Ale Peter a apoštolovia odpovedali: Boha treba viac poslúchať ako ľudí!“ Z tohto vyplýva, že pokiaľ zákon krajiny neide proti Božiemu zákonu, tak sme viazaní k tomu, aby sme poslúchali zákon krajiny. No vo chvíli, keď zákon krajiny ide proti Božiemu prikázaniu, tak máme neuposlúchnuť zákon krajiny a poslúchnuť Boží zákon. No aj v takom prípade by sme mali nad nami uznať a prijať autoritu vlády. Toto vidíme v tom, že ani Peter ani Ján neprotestovali, keď ich bičovali, ale miesto toho sa radovali z toho, že trpeli za poslúchnutie Boha (Skutky 5:40-42).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Musia kresťania poslúchať zákony krajiny?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries