Najčastejšie otázky


Je istota večnosti biblická?

Čo sa stane po smrti?

Spasenie raz a navždy?

Aký je kresťanský pohľad na samovraždu? Čo hovorí Biblia o samovražde?

Čo hovorí Biblia o rasovo zmiešaných manželstvách?

Čo hovorí Biblia o rozvode a druhom sobáši?

Aký dôležitý je kresťanský krst?

Čo hovorí Biblia o desiatkoch?

Čo učí Biblia o Trojici?

Majú domáce zvieratá svoje nebo? Majú domáce zvieratá dušu ?

Môžu byť ženy pastorky / kazateľky? Čo hovorí Biblia o ženách v službe?

Čo hovorí Biblia o požívaní alkoholu / vína? Je hriech ak kresťan pije alcohol / víno?

Čo hovorí Biblia o hazardných hrách? Je hazardovanie hriech?

Kde bol Ježiš tri dni medzi svojou smrťou a vzkriesením?

Čo je dar hovorenia jazykmi? Je tento dar aj pre dnešok? Čo s modlitbou v jazykoch?

Čo hovorí Biblia o dinosauroch? Sú v Biblii dinosaury?

Kto bola Kainova manželka? Bola Kainova manželka jeho sestrou?

Čo hovorí Biblia o predmanželskom sexe?

Čo hovorí Biblia o tetovaní / piercingu?

Hovorí Biblia o homosexualite? Je homosexualita hriech?

Masturbácia – je to podľa Biblie hriech?


Najčastejšie otázky