settings icon
share icon
Otázka

Kto boli Chaldejci v Biblii?

Odpoveď


Chaldejci boli ľudia, ktorí žili v južnej Babylónii, čo je dnešná južná časť Iraku. Niekedy sa termín Chaldejci používa na označenie Babylončanov vo všeobecnosti, ale zvyčajne sa vzťahuje na konkrétny polokočovný kmeň, ktorý žil v južnej časti Babylonu. Krajina Chaldejcov bola južná časť Babylonu alebo Mezopotámie. Všeobecne sa predpokladalo, že ide o oblasť dlhú asi 400 míľ a širokú 100 míľ pozdĺž riek Tigris a Eufrat.

Chaldejci sa v Biblii spomínajú viackrát v oboch kontextoch. Napríklad v 1. Mojžišova 11:28 sa hovorí o Abrahámovom otcovi Tereovi, ktorý žil „v chaldejskom Úre", kde žil špecifický kmeň alebo národ známy ako Chaldejci. Z veršov, ako je 1. Mojžišova 11:31 a 1. Mojžišova 15:7, vieme, že Boh povolal Abraháma, potomka Sema, z Uru Chaldejcov, aby Abrahám nasledoval Boha do krajiny, ktorú Boh zasľúbil jemu a jeho potomkom.

Chaldejci boli inteligentný a niekedy agresívny, bojovný národ. V roku 731 pred Kr. sa babylonským kráľom stal Chaldej Ukinzer, jeho vláda však trvala krátko. O niekoľko rokov neskôr sa babylonským kráľom stal Merodach-Baladan, tiež Chaldej. Potom v roku 626 pred n. l. Nabopolassar, ďalší Chaldej, začal dlhšie obdobie, počas ktorého Babylonu vládol chaldejský kráľ. Počas tohto obdobia sa slovo Chaldej stal synonymom pre Babylon a v Písme vidíme mnoho veršov, kde sa slovo Chaldej používa na označenie Babylončanov vo všeobecnosti (Izaiáš 13:19; 47:1,5; 48:14,20). Nástupcami Nabopolassara boli Nabuchodonozor, Amel-Marduk, Nabonidus a potom Bélšaccar, „kráľ Chaldejcov" (Daniel 5:30).

Na vrchole Babylonskej ríše boli Chaldejci vplyvnou a vysoko vzdelanou skupinou ľudí. Niektorí historici sa domnievajú, že po dobytí Babylonu Perziou sa výraz Chaldejci používal častejšie na označenie spoločenskej triedy vysoko vzdelaných ľudí než na označenie rasy ľudí. Chaldejci ovplyvnili Nabuchodonozorovo rozhodnutie hodiť Šadracha, Mézacha a Abednega do ohnivej pece (Daniel 3:8) a v čase židovského zajatia v Babylone boli známi ako mudrci a astrológovia. (Daniel 1:4; 2:10; 4:7; 5:7,11). V Danielovom čase bol Babylon intelektuálnym centrom západnej Ázie a Chaldejci boli známi svojím štúdiom a znalosťami astrológie a astronómie. Viac ako 360 rokov viedli podrobné astronomické záznamy, čo nám môže pomôcť pochopiť, ako mohli mudrci z Východu rozpoznať a sledovať hviezdu, ktorá ich mala priviesť k židovskému kráľovi (Matúš 2:2).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto boli Chaldejci v Biblii?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries