settings icon
share icon
Otázka

Kto boli Rechábovci v Biblii?

Odpoveď


Rechábovci (tiež Rechabiti) boli kočovnou skupinou ľudí, ktorá bola známa svojimi prísnymi pravidlami zdržiavať sa vína, stavania domov, siatia semena a sadenia viníc (Jeremiáš 35:6-7). Rechábovci verne dodržiavali tieto pravidlá po celé generácie, a to od čias Jehua (2. kniha kráľov 10:15) až po Jeremiáša (Jeremiáš 35:8-10) - viac ako 200 rokov.

Rechábovci boli potomkovia Rechába, Kenejec, a teda príbuzní Midjáncov a Mojžišovej rodiny (pozri Sudcov 1:16). Podľa Jeremiáša 35:6 prísne pravidlá Rechábovcov zaviedol Rechábov syn (alebo potomok) menom Jonadáb. Je to ten istý Jonadáb, ktorý pomohol Jehuovi zbaviť Izrael uctievania Baala po Achabovi (2. kniha kráľov 10:15-27). Učenci majú rôzne názory na to, prečo Jonadáb zaviedol tieto pravidlá, ale mnohí sa domnievajú, že sa snažil zachovať primitívny spôsob života svojich kočovných predkov.

Boh použil vernosť Rechábovcoc, aby svojmu ľudu udelil dôležitú lekciu. Pán povedal Jeremiášovi: „Choď k domu Rechábovcov, prehovor s nimi, zaveď ich do Hospodinovho domu, do niektorej z jeho miestností, a ponúkni ich vínom" (Jeremiáš 35:2). Prorok zhromaždil Rechábovcov v Hospodinovom dome a postavil pred nich čaše s vínom (verše 3-5). Rechábovci víno rázne odmietli a vysvetlili si príkaz svojho praotca (verš 6). Zostali verní svojej rodinnej tradícii.

Boh potom povedal Jeremiášovi, aby išiel a povedal judskému ľudu, aby sa poučil z vernej poslušnosti Rechábovcov voči Jonadáb (Jeremiáš 35:12-14). Boh dal do protikladu poslušnosť Rechábovcov s neposlušnosťou svojho ľudu. Boh znova a znova posielal svojich prorokov, aby Izraelitom povedali, aby sa odvrátili od svojich zlých ciest, ale ľudia Božie slovo nepočúvali. „Synovia Jonadába, Rechábovho syna, zachovávali príkaz svojho otca, ktorý im dal, ale tento ľud ma neposlúchal" (verš 16).

V dôsledku historickej neposlušnosti Izraelitov Boh prisľúbil, že na národ privedie pohromu (Jeremiáš 35:17). Boh však pochválil rodinu Rechabovcov a dal im zasľúbenie: „Rod Jonadába, Rechábovho syna, ktorý mi slúži po celý život, nevyhynie" (verš 19).

Od tejto rodiny sa môžeme veľa naučiť. Rechábovci sa pevne postavili proti asimilácii s vtedajšou kultúrou. Boh ich pochválil za ich vernosť a poslušnosť otcovi. Rechábovci sú príkladom vytrvalosti. Boh si želá, aby jeho ľud žil v poslušnosti a vytrvalosti voči nemu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto boli Rechábovci v Biblii?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries