settings icon
share icon
Otázka

Kto boli Hagrijci / Agarejci / Hagarani?

Odpoveď


Prvá zmienka o arabských kmeňoch, známych ako Hagriti, sa nachádza v 1. knihe kroník 5:10: „Za čias Šaula viedli vojnu proti Hagrijcom. Tí padli do ich moci a nato sa usadili v ich stanoch na celej východnej strane Gileádu". Hagrijci je alternatívne písanie slova Hagaran a nazývajú sa aj Agarejci. „Oni" sa v tomto verši vzťahuje na Rubenovcov, Gádovcov a polovicu Manassesovho kmeňa. Táto vojna proti Hagrijcom sa odohrala za Šaula.

Počas Dávidovej vlády sa niektorí Hagrijci, nazývaní aj Agarejci, mohli asimilovať do židovskej spoločnosti - pravdepodobne z tých, ktorí boli zajatí vo vojne. V Prvej knihe kroník 11:38 sa spomína mocný bojovník menom „Mibchár, syn Hagriho". V 1. knihe kroník 27:31 sa píše o ďalšom Hagrijcovi menom Jaziz, ktorý dostal na starosti Dávidove stáda. Posledná biblická zmienka o Hagrijcoch sa nachádza v Žalme 83:6, kde sa pridávajú k spojenectvu proti Izraelu.

O Hagrijcoch sa vie len málo, ale možno usudzovať, že boli kočovníci a pastieri (to by mohlo vysvetľovať, prečo sa Jaziz staral o stáda). Sídlili na východ od Gileádu a boli známi ako hroziví bojovníci, jazdci a lukostrelci. Ich porážka z rúk Izraelitov nemusela byť úplná, ak vezmeme do úvahy zaznamenané spojenectvo v knihe Žalmov.

Hagrijcov sa spájajú s Hagar, Sárinou otrokyňou, ktorá Abrahámovi porodila Izmaela a neskôr bola poslaná preč. Podrobnosti o Hagarinom živote po tomto období sú trochu nejasné. Niektoré zdroje naznačujú, že Hagar mala ďalšie deti s niekým iným, zatiaľ čo iné odvodzujú Hagrijcov od Izmaela. V každom prípade sú Hagrijci príbuzní s Izmaelitmi.

Niekoľko mimobiblických zmienok o Hagrijcoch poskytuje viac informácií o tomto arabskom kmeni. Jeden z príkladov sa nachádza v záznamoch o asýrskom kráľovi Tiglat-Pileserovi III (745-727 pred n.l.), mocnom dobyvateľovi, ktorý porazil Hagrijcov podobne ako Izraeliti.

Zdá sa, že Hagrijci zmizli z histórie, buď boli vyhladení po vojenskej porážke, alebo asimilovaní do inej kultúry. Ich potomkovia by mohli byť stále rozptýlení po arabských oblastiach, ale v súčasnosti neexistuje žiadna národnosť nesúca meno Hagrit alebo Hagarén. Tento kmeň - alebo konfederácia kmeňov - poskytuje široký priestor na ďalšie štúdie a budúce objavy môžu ponúknuť ďalšie poznatky o kočovných Hagrijcoch.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto boli Hagrijci / Agarejci / Hagarani?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries