settings icon
share icon
Otázka

Aký význam mali kňazské odevy?

Odpoveď


Druhá Mojžišova 28 obsahuje podrobný opis odevov, ktoré Boh prikázal zhotoviť a nosiť kňazom. Bolo to „posvätné rúcho ", ktoré mali Árona a jeho synov obdarovať „slávou a vznešenosťou" (verš 2).

Boh chcel, aby Áron nosil „na náprsníku Božieho rozhodnutia", ktorá mala symbolizovať, že veľkňaz zastupuje ľud pred Bohom: „Áron bude teda nosievať na svojom srdci, na náprsníku Božieho rozhodnutia" (2. Mojžišova 28:29). Nazýval sa „náprsník rozhodnutia", pretože Urim a Tumim, ktoré boli spojené s náprsníkom, sa používali na určenie Božej vôle v rôznych záležitostiach.

Niektoré časti kňazského odevu sa nosili kvôli bezpečnosti. Najvyšší kňaz musel mať na leme odevu pripevnené zlaté zvončeky, aby „keď bude vchádzať do svätyne pred Hospodina alebo z nej vychádzať, bude sa ozývať ich zvuk na znamenie, aby nezomrel" (2. Mojžišova 28:35).

Turban bol čisto biely, so zlatým štítkom umiestneným na čele. Na štítku boli napísané slová „Svätý Pánovi". Táto zlatá platnička „Bude na Áronovom čele a on bude zodpovedný za neprávosť Izraelitov pri obetovaní toho, čo prinesú ako posvätný dar. Ružica bude stále na jeho čele, aby našli priazeň u Hospodina." (2. Mojžišova 28:38). Táto pripomienka zasvätenia, umiestnená tak viditeľne na odeve, symbolizovala dôležitosť pristupovať k Pánu Bohu vo svätosti.

Všetky odevy, ktoré nosili starozákonní kňazi, symbolizovali, že sú oddelení pre Božie dielo odčinenia hriechu. Vyžadovalo sa dodržiavanie „pravidiel obliekania". Je to uvedené vo verši 43: „Áron a jeho synovia ich budú nosiť, keď budú vchádzať do stanu stretávania alebo pristupovať k oltáru a slúžiť vo svätyni, aby sa neprevinili a nezomreli."

Aj keď sa nám dnes môže zdať, že takýto prepracovaný odev je zvláštny, Boh použil tento charakteristický odev, aby odlíšil svojich duchovných vodcov od ostatných Izraelitov. Každá časť kňazského odevu mala význam súvisiaci s prácou, ktorú kňazi vykonávali. Izraeliti žili s neustálou pripomienkou dôležitosti kňazskej práce. Mali tiež predobraz Ježiša, „veľkého veľkňaza" (Hebrejom 4:14), ktorý bude uskutočňovať Boží plán zmierenia v skutočnej svätosti a dokonalosti.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký význam mali kňazské odevy?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries