settings icon
share icon
Otázka

Prečo Boh poslal zlého ducha, aby trápil kráľa Šaula?

Odpoveď


„Hospodinov duch sa odvrátil od Šaula a začal ho desiť zlý duch, ktorého poslal Hospodin“ (1. Samuelova 16:14). Toto sa spomína aj v 1. Samuelovej 16:15-16, 23, 18:10 a 19:9. Boh poslal démonického „zlého ducha“, aby trápil Šaula. Šaul dvakrát priamo neposlúchol Boha (1. Samuelova 13:1-14; 15:1-35). Preto Boh odstránil svojho ducha zo Šaula a dovolil zlému duchovi, aby ho trápil. Je pravdepodobné, že satan a démoni chceli na Šaula útočiť odjakživa, Boh im to teraz jednoducho dovolil.

To vedie k súvisiacej otázke - posiela Boh zlých duchov, aby mučili ľudí aj dnes? V Novom zákone sú príklady, keď boli jednotlivci odovzdaní satanovi alebo démonom na potrestanie. Boh dovolil, aby Ananiáš a Zafira boli naplnení satanovým duchom ako varovanie a príklad pre prvotnú cirkev (Skutky 5:1-11). Istý muž v korintskom zbore sa dopúšťal incestu a cudzoložstva a Boh prikázal vedúcim, aby ho „vydali satanovi“, aby zničil jeho hriešnu prirodzenosť a zachránil jeho dušu (1. Korinťanom 5:1-5). Ježiša viedol Duch Svätý na púšť, aby bol skúšaný a podrobený diablovi (Matúš 4:1-11). Boh tiež dovolil satanovmu poslovi, aby trápil apoštola Pavla, aby ho naučil spoliehať sa na Božiu milosť a moc a nestať sa domýšľavým kvôli obrovskej hojnosti duchovnej pravdy, ktorú dostal (2. Korinťanom 12:7).

Ak Boh aj dnes dovolí, aby zlí duchovia trápili ľudí, robí to s cieľom nášho dobra a svojej slávy (Rimanom 8:28). Aj keď sú démoni zlí, stále sú pod Božou zvrchovanou kontrolou. Podobne ako v Jóbovom prípade, aj satan a jeho prisluhovači môžu robiť len to, čo im Boh dovolí (Jób 1:12; 2:6). Nikdy nekonajú nezávisle od Božej zvrchovanej a dokonalej vôle a zámeru. Ak majú veriaci podozrenie, že ich trápia démonické sily, prvou reakciou je pokánie zo všetkých známych hriechov. Potom by sme mali prosiť o múdrosť, aby sme pochopili, čo sa máme z tejto situácie naučiť. Potom sa máme podriadiť všetkému, čo Boh dopustil v našom živote, a dôverovať, že to povedie k budovaniu našej viery a Božej sláve.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo Boh poslal zlého ducha, aby trápil kráľa Šaula?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries