settings icon
share icon
Otázka

Čo je to zlaté pravidlo?

Odpoveď


Zlaté pravidlo je názov pre zásadu, ktorú Ježiš učil vo svojom Kázaní na vrchu. V realite sa slová „zlaté pravidlo“ v Písme nenachádzajú, rovnako ako sa v ňom nenachádzajú ani slová „kázanie na vrchu“. Tieto názvy neskôr pridali tímy prekladateľov Biblie, aby si uľahčili štúdium Biblie. Slovné spojenie „zlaté pravidlo“ sa začalo tomuto Ježišovmu učeniu pripisovať v 16. - 17. storočí.

To, čo nazývame zlatým pravidlom, odkazuje na Matúšov evanjelium 7:12: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý Zákon i Proroci.“ Ježiš poznal ľudské srdce a jeho sebectvo. V skutočnosti v predchádzajúcom verši opisuje ľudské bytosti ako vrodene „zlé“ (verš 11). Ježišovo zlaté pravidlo nám dáva normu, podľa ktorej môžu prirodzene sebeckí ľudia merať svoje konanie: aktívne zaobchádzať s druhými tak, ako by sami chceli, aby sa s nimi zaobchádzalo.

Anglický štandardný preklad prekladá zlaté pravidlo takto: „Čokoľvek chcete, aby iní robili vám, robte aj vy im, lebo toto je Zákon a Proroci.“ Ježiš brilantne zhustil celý Starý zákon do tejto jedinej zásady, prevzatej z 3. Mojžišovej 19:18: „Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého. Ja som Hospodin.“ Opäť vidíme narážku na to, že ľudia sú prirodzene milovníkmi seba samých, a príkaz využíva túto ľudskú chybu ako východisko, ako sa správať k druhým.

Ľudia sa všeobecne dožadujú úcty, lásky a uznania bez ohľadu na to, či si to zaslúžia alebo nie. Ježiš pochopil túto túžbu a využil ju na podporu zbožného správania. Chcete, aby vám ľudia preukazovali úctu? Potom si vážte druhých. Túžite po milom slove? Potom hovorte druhým láskavé slová. „Blaženejšie je dávať, ako prijímať“ (Skutky 20:35). Zlaté pravidlo je tiež súčasťou druhého najväčšieho prikázania, ktorému predchádza len príkaz milovať samotného Boha (Matúš 22:37-39).

Na zlatom pravidle je zaujímavé to, že žiadny iný náboženský alebo filozofický systém nemá rovnocenné pravidlo. Ježišovo Zlaté pravidlo nie je „etika vzájomnosti“, ktorú tak často presadzujú nekresťanskí moralisti. Liberálni kritici a sekulárni humanisti sa často pokúšajú vysvetliť jedinečnosť Zlatého pravidla tým, že ide o spoločnú etiku, ktorú zdieľajú všetky náboženstvá. Nie je to tak. Ježišov príkaz má jemný, ale veľmi dôležitý rozdiel. Rýchly prehľad výrokov východných náboženstiev nám to objasní:
• Konfucianizmus: „Nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe.“ (Rozhovory a výroky 15:23)
• Hinduizmus: „Toto je súhrn povinností: nerob druhým to, čo by spôsobilo bolesť, keby sa robilo tebe.“ (Mahábhárata 5:1517)
• Budhizmus: „Ak by si niekto robil niečo iné, ako to, čo robíš ty, tak by si to robil ty: „Neubližuj iným spôsobom, ktorý by si sám považoval za bolestivý“ (Udanavarga 5:18)

Tieto výroky sú podobné zlatému pravidlu, ale sú uvedené negatívne a zakladajú sa na pasivite. Ježišovo zlaté pravidlo je pozitívny príkaz aktívne prejavovať lásku. Východné náboženstvá hovoria: „Zdrž sa konania“; Ježiš hovorí: „Konaj!“. Východné náboženstvá hovoria, že stačí držať svoje negatívne správanie na uzde; Ježiš hovorí, aby sme hľadali spôsoby, ako konať pozitívne. Kvôli „obrátenej“ povahe nekresťanských výrokov sa označujú ako „strieborné pravidlo“.

Niektorí obviňujú Ježiša, že si myšlienku zlatého pravidla „požičal“ z východných náboženstiev. Avšak texty pre konfucianizmus, hinduizmus a budhizmus, ktoré sme citovali vyššie, boli všetky napísané najskôr medzi rokmi 500 a 400 pred Kristom. Ježiš prevzal zlaté pravidlo z 3. knihy Mojžišovej, ktorá bola napísaná približne 1450 rokov pred Kristom. Ježišov zdroj zlatého pravidla teda predchádza „strieborné pravidlo“ približne o 1 000 rokov. Kto si od koho „požičal“?

Príkaz lásky je to, čo odlišuje kresťanskú etiku od etiky každého iného náboženstva. Biblické obhajovanie lásky v skutočnosti zahŕňa radikálny príkaz milovať aj svojich nepriateľov (Matúš 5:43-44; porov. 2. Mojžišova 23:4-5). To je v iných náboženstvách neslýchané.

Dodržiavanie kresťanského príkazu milovať druhých je znakom pravého kresťana (Ján 13:35). V skutočnosti kresťania nemôžu tvrdiť, že milujú Boha, ak aktívne nemilujú aj iných ľudí. „Ak niekto hovorí: ,Milujem Boha’ a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí.“ (1. Jánov 4:20). Zlaté pravidlo vystihuje túto myšlienku a je jedinečné pre židovsko-kresťanské Písmo.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to zlaté pravidlo?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries