settings icon
share icon
Otázka

Čo je to hody lásky?

Odpoveď


Hody lásky alebo hody agapé bola spoločným jedlom kresťanov v prvotnej cirkvi. Existujú biblické dôkazy o praktizovaní týchto spoločných jedál, počas ktorých sa kresťania zhromažďovali nielen kvôli obžive a spoločenskému styku, ale aj kvôli spoločenstvu (Skutky 2: 46-47; 1. Korinťanom 11:17-34). Pojem hody lásky sa v Biblii objavuje v knihe Júda. Autor listu hovorí o falošných učiteľoch, ktorí prichádzajú do spoločenstva veriacich a predstierajú - sú to vlci v ovčom rúchu. Títo falošní učitelia sú opísaní ako „poškvrnou na vašich hodoch lásky" (Júda 1:12). Nazýva týchto predstieračov „divoké morské vlny", čím poukazuje na nebezpečnú povahu falošných učiteľov a ich potenciál stroskotať na kresťanoch.

Hippolyt Rímsky a Tertulián píšu o spoločných jedlách, hoci Hippolyt nepoužíva termín agapé, ale nazýva tieto jedlá jednoducho „hostinami lásky". V niektorých tradíciách sa tieto jedlá začali spájať s inými rituálmi, ako je napríklad eucharistia. Je možné, že termín hody agapé sa prestal používať, pretože sa začal spájať s určitými zneužitiami, ktoré sa počas hostín diali - vrátane obžerstva a zvýhodňovania, ktorým sa Pavol venuje v 1. Korintanom 11:17-34. Kresťania však vždy praktizovali spoločné jedlá rôzneho druhu. Prijímanie alebo Pánov stôl je ustanovenie, ktoré dal Ježiš cirkvi a prikázal, aby sme na jeho pamiatku prijímali chlieb a kalich. V prvotnej cirkvi sa to robilo pri sviatkoch lásky (Lukáš 22:19). V kontexte 1. listu Korinťanom 11 je zrejmé, že Pavol stotožňuje spoločné stolovanie s takouto spomienkou na Krista, a to je jeden z dôvodov, prečo bolo zneužívanie spoločného stolovania také pohoršujúce (1. Korinťanom 11:20-34).

Sviatky lásky dodnes slávia Moravania, Cirkev bratská, staronemeckí baptisti, dunkardskí bratia a niektoré ďalšie denominácie. V niektorých prípadoch spoločenstvo zahŕňa obrad umývania nôh, jedlo a slávenie prijímania. Niektoré domáce cirkvi sa pokúsili oživiť prax hodov lásky, hoci nie vždy sa nazýva hody lásky. Spoločné stolovanie môže mať duchovný význam kvôli Poslednej večeri, ktorú Ježiš jedol so svojimi učeníkmi a pri ktorej ich učil slúžiť si navzájom. Jedlo prináša výživu a víno prináša radosť (Žalm 104:15; Kazateľ 9:7) a môžu byť symbolom bezplatného daru Krista, ktorý je chlebom života a darcom radosti (Ján 6:35; Rimanom 14:17).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to hody lásky?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries