settings icon
share icon
Otázka

Čo je to mlatba?

Odpoveď


V Biblii sú desiatky zmienok o „mlatbe", niektoré doslovné a niektoré symbolické. V biblických časoch neexistovali stroje, takže po zbere úrody sa obilie oddeľovalo od slamy a plevu ručným mlátením. Najprv musel byť k dispozícii rovný, hladký a tvrdý povrch, ktorý sa nazýval mlat. Proces mlátenia sa spravidla vykonával tak, že sa snopy rozprestreli na mláťačku a voly a dobytok po nich opakovane šliapali, čím sa uvoľňovala jedlá časť obilného zrna (alebo inej plodiny) od šupinatých, nejedlých pliev, ktoré ho obklopovali (5. Mojžišova 25:4; Izaiáš 28:28). Príležitostne sa na tento účel používali cepy alebo palice (Rút 2:17; Izaiáš 28:27). Potom sa na vyhadzovanie zmesi do vzduchu používali vetracie vidly, aby vietor odvial plevy a na zemi zostalo len dobré zrno.

Starý aj Nový zákon spomínajú mlat ako symbol súdu. Ozeáš prorokoval, že keďže sa Izrael opakovane odvracal od Boha k falošným modlám, jeho súd nad nimi ich rozptýli do vetra ako plevy z mlatu. „Preto budú ako ranný oblak, ako rosa, čo sa hneď stratí, ako plevy odviate z humna alebo ako dym z komína" (Ozeáš 13:3). Jeremiáš vynáša podobný osud Babylončanom, ktorí prenasledovali Izrael, a prirovnáva ich osud k pošliapaným snopom na mláťačke (Jeremiáš 51:33).

Ján Krstiteľ používa obraz mláťačky na opis prichádzajúceho Mesiáša, ktorý oddelí pravých veriacich od falošných. Praví Kristovi nasledovníci budú zhromaždení v Božom kráľovstve, tak ako sa obilie zhromažďuje v stodolách, zatiaľ čo tí, ktorí odmietajú Krista, budú spálení „neuhasiteľným ohňom", tak ako sa spaľujú bezcenné plevy (Matúš 3:12; Lukáš 3:17). Bezbožní sú často opisovaní ako plevy, ktoré vietor odháňa (Žalm 1:4; Izaiáš 17:13). Podobný obraz dobrého zrna, ktoré je oddelené od bezcennej buriny, sa objavuje v podobenstve o pšenici a kúkoli (Matúš 13:36-43).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to mlatba?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries