settings icon
share icon
Otázka

Aký význam mali starší v Starom zákone?

Odpoveď


V starovekých spoločnostiach boli staršími - dospelí muži, zvyčajne starší, ktorí boli zodpovední za rozhodovanie v miestnej dedine alebo komunite. Hoci výraz starší mohol jednoducho označovať niekoho staršieho (ako v 1. Mojžišovej 10:21), najčastejšie bol odkaz na „starších" narážkou na mužov, ktorí viedli miestne rozhodovanie.

Prvýkrát vidíme príklad starších ako vodcov spoločenstva v 1. Mojžišovej 50:7: „A tak odišiel Jozef hore, aby pochoval svojho otca, a išli s ním aj všetci služobníci faraonovi, starší jeho domu a všetci starší Egyptskej zeme" (Rohaček). „Starší" (alebo „hodnostári", Ekumenickom preklade) boli vodcovia, ktorí na Jákobovom pohrebe zastupovali rodiny a spoločenstvo.

V 2. Mojžišovej 3:16 sa Mojžišovi hovorí, aby najprv povedal starším Izraela o Božom povolaní vyviesť Izraelitov z Egypta: „ Choď, zhromaždi starších Izraela a povedz im: ‚Zjavil sa mi Hospodin, Boh vašich otcov — Boh Abraháma, Izáka a Jákoba." Neskôr, v 2. Mojžišovej 12:21, Mojžiš zvoláva starších, aby im oznámil príkazy týkajúce sa Paschy.

V 2. Mojžišovej 24 bol za riadiaci orgán Izraela pod Mojžišovým vedením zvolený tím 70 starších. V 4. Mojžišovej 11 čítame o Božom konkrétnom povolaní pre tento zbor vodcov, aby slúžili s Mojžišom na púšti: „Zhromaždi sedemdesiat starších mužov Izraela, o ktorých vieš, že sú staršími ľudu, jeho správcami, a priveď ich k stanu stretávania; nech sa ta postavia s tebou" (verš 16).

Z týchto a ďalších biblických pasáží je zrejmé, že starší zastávali vedúce postavenie už v ranom období. Postupom času sa pozícia staršieho posunula od neformálnej vedúcej pozície k špecifickému Božiemu povolaniu. Starší naďalej slúžili ako miestni vodcovia počas celého starozákonného obdobia, a to aj počas návratu Židov do Jeruzalema za Ezdráša a Nehemiáša.

Príslovia 31:23 zdôrazňujú úctu k starším: „Jej manžel je známy v bránach, keď zasadá so staršími krajiny." Tento verš tiež odhaľuje, že tí, ktorých nazývali „staršími", nemuseli byť vždy „starší", ale v židovskej spoločnosti to boli zrelí dospelí muži. V tomto úryvku sa zdá, že manžel je vo veku, v ktorom rodina ešte rodí deti.

V novozákonnom období pokračovali vo vedení miestni starší. Okrem toho 70-členný židovský Sanhedrin pomáhal viesť náboženský zbor Izraela. V prvotnej cirkvi sa starší v mnohých prípadoch stali synonymom pre pastorov a slúžili ako miestni vedúci cirkvi. Úloha starších vyučovať a viesť je zdôraznená v 1. Timotejovi 3 a Títovi 1.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký význam mali starší v Starom zákone?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries