settings icon
share icon
Otázka

Čo sa stalo s truhlou zmluvy?

Odpoveď


Čo sa stalo s truhlou zmluvy je otázka ktorá už storočiami fascinuje teológov, biblických učencov a archeológov. V osemnástom roku svojho vládnutia, kráľ Joziáš prikázal, aby sa truhla zmluvy vrátila do chrámu do Jeruzalema (2. Kronická 35:1-6; 2. Kráľov 23:21-23). Je to posledný krát, že sa truhla zmluvy spomína v Písme. Štyridsať rokov neskôr, kráľ Nabuchodonozor zaujal Jeruzalem a vyraboval chrám. Po desiatich rokoch sa znovu vrátil, vzal ešte čo zostalo v chráme a potom ho spálil spolu s mestom. Takže, čo sa stalo s truhlou zmluvy? Vzal ju Nabuchodonozor? Bola zničená spolu s mestom? Alebo bola bespečne schovaná, ako čo sa myslí, že sa stalo keď Šišak z Egyptu vyraboval chrám počaz Šalamúnovho syna Roboáma? (Ak však Šišak vzal truhlu zmluvy, prečo potom Joziáš žiadal od Levitov aby ju vrátili? Ak truhla zmluvy bola v Egypte (ako čo to hovorí film „Raiders of the lost Ark“ – jazdci stratenej truhly zmluvy) tak by ju Leviti nemohli vrátiť, lebo ju ani nemali.

Nekanonická kniha 2. Makabejcov hovorí, že Jeremiáš skôr ako čo Babylončania zaútočili „nasledujúc Božie zjavenie, prikázal aby svätostánok a truhla zmluvy išli s nim na vrch kde bol Mojžiš aby videl Božie dedičstvo“. Keď Jeremiáš tam prišiel, tak našiel izbu v jaskyni kde postavil stan, truhlu zmluvy a oltár; a potom zablokoval vchod. Ale „niektorí z ľudí ktorí ho nasledovali sa pokúsili označiť cestu ktorou prišli, ale nemohli najsť cestu.“ Keď to Jeremiáš počul, pokarhal ich a povedal: „Toto miesto má zostať neznáme ľuďom, kým koľvek Boh nezoskupí svoj národ a nepreukáže im milosť. Potom Boh odhalí tieto veci, a sláva Hospodinova bude viditeľná v oblaku, tak ako čo bolo v čase Mojžiša a keď sa Šalamún modlil pre posvätenie chrámu.“ Nie je známe či je toto dôveryhodný záznam; ak aj je, tak nebudeme presne vedieť či je to pravda kým sa Pán nevráti.

Iné teórie o tom kde je truhla zmlúvy zahŕňaju tvrdenie rabínov Shlomo Gorena a Yehudu Getza ktorí hovoria, že truhla zmluvy je pod chrámovým vrchom a bola tak zakopaná skôr ako čo ju Nabuchodonozor mohol odniesť. Žiaľ chrámový vrch je teraz miestom „Kupoly na Skale“ čo je moslimské sväté miesto a lokálna moslimská spoločnosť odmieta povoliť nejaké práce na tom mieste. Takže nemôžeme vedieť či títo dvaja rabíni mali pravdu.

Bádateľ Vendyl Jones medzi ostatnými verí, že artefakt ktorý bol nájdený medzi zvitkami z Mŕtveho mora („Copper Scroll“) je vlastne mapa ktorá odhaľuje kde sa nachádzajú rôzne poklady z chrámu ukryté skôr ako čo prišli babylončania a medzi nimi aj truhla zmluvy. Či je toto pravda, alebo nie ešte sa uvidí lebo ešte nikto nevie vynájsť všetky geografické lokality, ktoré sa spomínaju v tom zvitku. Niektorý učenci hovoria, že tez zvitok predstavuje vlastne 2. Makabejcov 2:1 a 4 kde opisuje Jeremiášove schovávanie truhly. Ikeď je toto zaujímave tvrdenie, predsa sa nedá podporiť faktami.

Bývalí spravodajca „The Economist-u“ Graham Hancock vydal v roku 1992 knihu „Znak a pečať: pátranie po truhle zmluvy“ v ktorej hovorí, že truhla zmluvy je uložená v cirkvy Svätá Mária Sionská v Askume v starovekom meste v Etiópii. Bádateľ Robert Cornuke z B.A.S.E. inštitútu tiež verí, že truhla zmluvy je v Asukme. Ale ešte stále ju tam nikto nenašiel. Podobne aj archeológ Michael Sanders verí, že truhla zmluvy je skrytá v egyptskom chráme v izraelskom meste Djaharya, ale tiež ju tam nikto nenašiel.

Írska tradícia hovorí, že truhla zmlúvy je zakopaná pod vrchom Tara v Írsku. Niektorí učenci hovoria, že je toto prameň írskeho „džbánu so zlatom na začiatku dúhy“. Ešte menej ich verí, ako čo to hovoria Ron Wyatt a Tom Crotser jeden že videl truhlu zmluvy zakopanú pod vrchom Kalvary, druhý pod vrchom Pisgah pokraj vrchu Nebo. Ani jeden z nich nie je vážený archeológ a ani jeden nema niaké dôkazy pre to čo hovorí.

Nakoniec, truhla zmluvy je stratená pre všetkych okrem pre Boha. Existuje mnoho teórií o tom kde je truhla zmluvy ale ona ešte stale nie je odhalená. Autor knihy Makabejcov môže mať pravdu; možno nezistíme čo sa stalo s truhlou zmluvy kým koľvek sa Pán nevráti.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo sa stalo s truhlou zmluvy?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries