settings icon
share icon
Otázka

Kto je lev z kmeňa Júdu?

Odpoveď


Lev z kmeňa Júdovho je symbolom, ktorý sa nachádza v Genesis a v Zjavení Jána. V 1. Mojžišovej knihe Jákob požehnáva svojho syna Júdu a označuje ho a jeho budúci kmeň za levíča a leva (1 Moj 49,9). V Zjavení sa tento symbol opäť objavuje, keď sa vyhlasuje, že lev z kmeňa Júda zvíťazil a je hoden otvoriť zvitok a jeho sedem pečatí (Zjv 5, 5). Ježiš je ten, kto je hoden otvoriť zvitok (pozri Jn 5, 22). Ježiš je teda Lev z Júdovho kmeňa.

V knihe Genezis, keď Jákob požehnáva svoje deti, sľubuje Júdovi, že ho jeho bratia budú chváliť a že sa mu budú klaňať. Jákob tiež hovorí Júdovi: „Júda je levíča. Od koristi si sa zdvihol, syn môj, leží a odpočíva ako lev a levica; kto ho donúti, aby vstal?" (1 Moj 49,9). Jákob hovorí, že v budúcnosti žezlo a vladárska palica neodídu od Júdu, „akým z neho nevzíde vládca, ktorého budú poslúchať národy" (Gn 49, 10). Toto mesiášske proroctvo poukazuje na druhý príchod Pána Ježiša, potomka Júdu, ktorý bude vládnuť zemi (Zjv 19, 11 - 16).

Lev je na základe Jakubovho požehnania symbolom Júdovho kmeňa, ktorý je známy ako kráľovský kmeň (kráľ Dávid bol z Júdovho kmeňa). Levy symbolizujú moc, zúrivosť a majestátnosť. Levy sú kráľom zvierat a lev z kmeňa Júda je kráľom všetkého. V Starom zákone sa Boh niekedy opisuje ako lev. V Iz 31, 4 sa píše: „Ako lev i levíča ručia nad svojou korisťou — hoci by na nich kričali mnohí pastieri, ich hlasu sa nezľaknú a pred ich krikom sa nestiahnu —, tak zostúpi Hospodin zástupov, aby bojoval na vrchu Sion, na jeho vyvýšenine." Hospodin sa nebojí svojich nepriateľov. Chráni svoj ľud a nedopustí, aby ho premohli. V knihe Ozeáš sa Boh hnevá na Izrael, pretože sa spupne rozhorčil a zabudol na neho. Boh hovorí: „Budem pre nich ako lev. ... Zožeriem ich tam ako levica. . . . To ťa zkazí, Izraelu, pretože ideš proti mne, proti svojej pomoci" (Oz 13,7-9). Je lepšie zakúsiť pomoc a ochranu leva, ako odmietnuť jeho kráľovskú moc a čeliť jeho zúrivosti.

V Zjavení 5 je Ježiš dlho očakávaným Levom z Júdovho kmeňa. Ján plače, pretože sa nenašiel nikto, kto by bol hoden otvoriť zvitok Božieho súdu, ba dokonca ani nahliadnuť doň. Vtedy jeden zo starších hovorí Jánovi: „NNeplač! Hľa, zvíťazil lev z Júdovho kmeňa, Dávidov výhonok, aby otvoril knihu a jej sedem pečatí" (Zjv 5, 4 - 5). Oba rodokmene v Matúšovom a Lukášovom evanjeliu zaznamenávajú, že Ježiš je potomkom Júdovho kmeňa. Keď sa Ježiš zjavuje ako zasľúbený Lev z Júdovho kmeňa, zjavuje to jeho božstvo. On je skutočný kráľ a ten, ktorému patrí dlho očakávaná poslušnosť národov. Nie je to však jeho zúrivosť alebo sila jeho moci, čo ho robí hodným. Lev zvíťazil, pretože sa stal Baránkom (Zjv 5, 6 - 10; porov. Jn 1, 29). Ježiš Kristus je hodný, pretože žil dokonalý, bezhriešny život a vyliatím svojej krvi porazil hriech a smrť. Výsledkom jeho smrti a vzkriesenia je ochrana pre jeho ľud a večné kráľovstvo, ktoré bude ctiť a uctievať Boha. V tomto kráľovstve bude vládnuť Ježiš, Lev z Júdovho kmeňa.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto je lev z kmeňa Júdu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries